VOD til Solletuna

SmarTV blir Sveriges første nettverk for video-on-demand (VOD), og bygger på en løsning fra SGI og Thirdspace.

Det bredbåndsbaserte VOD-nettverket skal etter hvert kunne forsyne 22.000 husstander i Solletuna med filmer, TV og internett, skriver pressekanalen.no.

Det nederlandsbaserte selskapet Infraconsepts som står bak SmarTV, vil i første omgang lansere tilbudet til 1.500 husstander i Solletuna til høsten. SGI og Infraconcepts bygger også tilsvarende tjenester i andre byer rundt om i Sverige, og forventer å åpne disse tidlig neste år.

SmarTVs bredbånd-VOD i Sverige er det første i Europa i denne skala.