Vodafone vurderer Norge

Verdens nest største mobiloperatør, Vodafone, skal ha vurdert om de kan kjøpe opp deler av Tetra-prosjektet. Dersom de fikk til dette, ville Norges tredje mobilleverandør være en realitet.
Kilder som jobber i byråkratiet og hos norske teleoperatører bekrefter også at flere andre interessenter og grupperinger skal ha vurdert om de kan kjøpe opp deler av Tetra-prosjektet. Men kildene vil ikke konkretisere hvem disse andre er.

Etter det Computerworld forstår anser både Vodafone og andre grupperinger Tetra som interessant, sett i sammenheng med retten til å bli mobiloperatør i Norge. Vodafone skal konkret ha vurdert dette sammen med at det fortsatt er ledig en GSM 1800-lisens.

Vodafone har tradisjonelt brukt samme oppskrift som mobiloperatøren Orange; Skaffe seg et lokalt forankringspunkt eller lokalt selskap før de går inn i et land. Ingen i Vodafone ønsker å kommentere om de sonderer mulighetene for å gå inn i det norske Tetra-prosjektet eller prøver å bli den tredje mobiloperatør:

-- Vi har en 8policy8 om å ikke kommentere slikt, sier en særdeles ordknapp informasjonssekretær på telefon fra England.

-- Jeg ser koblingen mellom Tetra og det å bli en mulig mobiloperatør. Men jeg kjenner ikke til at Vodafone skal være interessert i den norske Tetra-utbyggingen. Private teleoperatører og andre grupperinger gjør til stadighet sonderinger i det norske markedet uten at det kommer noe konkret ut av det. Men på sikt kan det bli aktuelt å snakke mer med private interessenter dersom staten ikke vil fullfinansiere Tetra og at de åpner for en privatisering, sier Tor Helge Lyngstøl, prosjektleder for Tetra i Justis- og politidepartementet.