Vodka til min pc, takk.

Vodka til min pc, takk.

En FN-komite vil i neste uke diskutere om man skal tillate brenselcelle-batterier om bord på rutefly. -- Rødvin til meg, og en liten knert til min pc, takk.
En godkjenning av brenselceller ombord på fly vil være avgjørende for om vi snart kan pensjonere de gamle lithium batteriene til fordel for brensecellebatterier som går på metanol. Tillatelse til å brukes på fly vil rett og slett være avgjørende for at denne batteritypen vil kunne bli en kommersiell suksess.

De nye batteriene som går under betegnelsen DMFC (Direct methanol fuel cells) er en blanding av metanol, luft og vann som produserer elektrisk kraft. Utviklere har lykkes å lage DMFC-batterier til bæbare pc-er som har en kapasitet på mellom 5 og 20 timer i drift. Noe som slår knock-out på et hvilket som helst tradisjonelt batteri og dermed perfekt for lange flyturer.

Per i dag er det imidlertid ikke tillatt å ha med denne type batterier om bord på fly, på grunn av brannfaren.

Regelen har vært en av grunnene til at NEC har blitt forsinket i sin planlagte kommersialisering av en brenselcelledrevet bærbar-pc. Lanseringen som skulle vært i år er nå utsatt til 2007.

Utvalget i FN som nå skal se på saken, har ingen absolutt makt. Men deres syn på saken er ventet å påvirke transportmyndighetene i forskjellige land.