Vokser på helsekontrakter

Vokser på helsekontrakter

Ascom som lever av trådløse kontrakter gjør det bra i helsesektoren.
Ascom Tateco AS, selger og distribuerer integrert trådløs datakommunikasjon. Selskapet hadde i løpet av årets første halvår en totalomsetning på 30 millioner kroner som er en økning fra 20,2 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Driftsresultatet var på 2,4 millioner kroner som er en sterk forbedring fra året før som var på 0,45 millioner kroner. Ascom Tateco fokuserer på løsninger for trådløs intern kommunikasjon som integreres mot kundenes arbeidsprosesser. Selskapet retter seg primært mot helsesektoren, sikkerhetsbransjen og produksjon- og prosess industrien.

-- Vi er godt fornøyd med utviklingen gjennom første halvår der vi først og fremst opplevde vekst innenfor salg av systemløsninger til sykehus. I tillegg var utviklingen innenfor eldreomsorgen positiv. Vi ser samtidig en god ordreinngang for annet halvår som totalt sett vil gi oss et godt driftsår, sier adm.dir. Bjørnar Barbogen i Ascom Tateco AS, i en pressemelding fra selskapet.