Vokser på virus i Europa

Norman vokser jevnt og trutt som en følge av den stadig økende virusplagen. Salget av viruskontroll økte med 44 prosent utenfor Norge.
Norman omsatte for 73 millioner kroner i første kvartal 2004. Det er en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet før alle avskrivninger endte på 15 millioner kroner. Resultatet før skatt havnet på 13 millioner, opp fra ni millioner året før.

- Viruskontroll leverte 44 prosent vekst i Europa utenfor Norge i første kvartal, og har i de tre siste kvartalene hatt en gjennomsnittlig vekst på 35 prosent. Dette tyder på at Norman tar markedsandeler i våre viktigste markeder i Europa, sier administrerende direktør Henning Hansen.

Det største forretningsområdet i Norman, viruskontroll, hadde en omsetning på 53 millioner kroner i kvartalet. Det er 18 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Andelen av omsetningen utenfor Norge er kommet opp i 70 prosent - en kraftig økning i forhold til 57 prosent i fjor.

- Første kvartal har vært meget krevende på grunn av mange alvorlige virusutbrudd. Tre forskjellige grupper virusforfattere, Netsky, Bagle og MyDoom, utkjemper en viruskrig. På sitt mest intense distribuerte Norman virusdefinisjonsfiler til sine kunder og samarbeidspartnere tre ganger per dag, sier Hansen.

Datterselskapet Ibas kunne vise til en omsetningsvekst på 15 prosent.

- Det er tilfredsstillende å konstatere at Ibas igjen leverte god vekst ved at omsetningen fra det europeiske markedet utenfor Norge vokste med 27 prosent i perioden. Selv om mesteparten av veksten kommer fra datarekonstruksjon er det også oppmuntrende at forretningsområdet dataetterforskning har utviklet seg positivt, sier Hansen.

Ibas skal utfisjoneres som et eget børsnotert selskap i august. Norman skal fortsette som en rendyrket sikkerhetsleverandør.