Von Neuman-prinsippet

"Von Neuman-prinsippet" beskriver virkemåten for en prosessor.
 I praksis sier det at en prosessor bare kan bearbeide en instruksjon av gangen. Kapasiteten vil være avhengig av hvor raskt det er mulig å mate instruksjoner og data inn og ut av prosessoren.

Den teoretiske kapasiteten tilsvarer klokkehastigheten, men datatransporten er først og fremst avhengig av styringslogikken med støttefunksjoner som hurtigbufre, og overføringshastigheten mot nettverk og lagringsmedia.