Voss Veksel velger EDB

Voss Veksel- og Landmandsbank har inngått avtale med EDB Fellesdata.

Voss Veksel- og Landmandsbank har inngått avtale med EDB Fellesdata om kjøp av programvare og driftstjenester for bankvirksomheten sin. Avtalen går over fem år og har en kontraktsverdi på om lag 23 millioner kroner. 

Kontrakten er en fornyelse av en allerede eksisterende avtale mellom de to. Driftstjenestene skal leveres av EDB Teamco.