Vraker friprog for å spare penger

Vraker friprog for å spare penger

Sogn og Fjordane skal bruke mindre penger med Microsoft enn med friprog.

I over 15 år har Sogn og Fjordane fylkeskommune kjørt en blanding av Novell-, Lotus- og Microsoft-løsninger. Å administrere en slik suppe bød på problemer, og de syntes driftingen ble både dyr og tidkrevende. De følte noe måtte gjøres. It-avdelingen gikk i tenkeboksen, og ble der et helt år. Alt ble vurdert. Alt fra Microsoft, til det som ofte blir sett på som selskapets motpol; Fri programvare med åpen kildekode.

Men Sogn og Fjordane har en liten it-stab. Og systemene de skal drifte er store. Ting må være så enkelt som overhodet mulig. Valget falt dermed på å standardisere alle de tunge systemene på én Microsoft-plattform.

Dermed er de nå i ferd med å fase ut Lotus Notes, Novell-serverne, IBM Websphere og Novell Identity Manager. Inn kommer Exchange, Windows Server, Sharepoint og Forefront Identity Manager. Dessuten er hele fylkeskommunen i ferd med å bytte til Windows 7. Det vakre dalfylket i vest utvikler seg til et glansbilde for Microsoft.

Drøm eller mareritt

- Det som koster, er plunder og heft i drifta. Det vi opplevde med ulike programvareleverandører, var at det var vanskelig å henge feilen på noen, forteller it-sjef Bjørn N. Sørensen.

Sørensen og hans kollegaer har en rekke andre argumenter for å standardisere på Microsoft. De mener først og fremst administrasjonen blir enklere, og dermed billigere. Det skal også være lettere å få tak i lokal Microsoft-kompetanse, enn folk som kan friprog. Dermed slipper de å leie inn dyre konsulenter, og sende folk til Oslo på kostbare kurs. Samarbeid med andre aktører i nærområdet blir også mulig. I det hele tatt mener de å spare store summer på en slik løsning. Noe som taler friprog-bevegelsen rett i mot.

For Microsofts drømmefylke er slett ingen drøm for regjeringen, snarere tvert i mot. Fornyingsdepartementet (FAD) har lenge sagt at det offentlige skal bruke fri programvare og åpne løsninger. Blant annet for å spare penger. Ettersom det finnes få, om noen, totalløsninger basert på fri programvare, taler det offentlige for en blandingsløsning slik Sogn og Fjordane hadde før. Noe de aldri vil tilbake til.

Feilsporet debatt

- Det som aldri kommer frem i regnestykket, er driften. Det er bare fokus på at ”Microsoft tjener masse penger” og på at lisensene koster, begynner it-rådgiver Frode Rønning.

Prosjektleder Tom Sølve Myklebust fortsetter ivrig:

- Lisenser er en brøkdel av kostnaden for den totale it-driften. Fri programvare er lisensfritt, men vi hadde betalt mer for å bruke dette, når man ser på kostnadene for utvikling og drift av slike systemer, mener han.

Motstanderne og grunner til Windows 7-byttet følger, les videre på neste side!