Vurderer fellesstand på 3GSM

Vurderer fellesstand på 3GSM

BARCELONA: Norske mobilselskaper vurderer å slå seg sammen på neste års mobil-happening.

Det er dyrt å være med på 3GSM. Og selv ikke penger hjelper. Som en av de norske utstillerne sier:

-- I tilegg til å betale masse penger må du drive en aktiv salgsjobb for å få lov til å stille ut.

Til tross for de høye kostnadene har rundt ti norske selskaper installert seg med egen utstilling. I tilegg til Telenor er Opera, Birdstep, Colibria, Beep Science, Trolltech og Mobile Media Company blant selskapene som trygler om oppmerksomhet i utstillingshallene. I tillegg kommer norske selskaper som er på 3GSM, men som kun leier møterom for å treffe kunder og partnere. Nera og Fast er i denne gruppen. Som et ledd i sin mobilstrategi planlegger forøvrig Fast å ha stand neste år.

Norsk utstilling

Svenskene har en stand hvor mindre selskaper kan vise seg fram. Norge har derimot ikke gjort tilsvarende framstøt. Det skyldes blant annet at 3GSM i utgangspunktet er en konferanse, og ikke en messe. Men etter flyttingen fra Cannes til Barcelona er utstillingene blitt en viktigere del av opplegget.

IKT-Norge har tatt initativ til å se på mulighetene for å samle norske utstillere. Fredrik Syversen er på plass og har hatt samtaler med arrangørene. Han er forundret over hvor vanskelig det er å komme med.

-- Vi kan kanskje få til noe dersom vi legger sammen alle "bonuspoengene" norske selskaper har opparbeidet seg, sier IKT-Norges direktør for næringsutvikling.

"Poengene" beregnes blant annet utifra hvor mye penger som legges igjen i såkalte hospitality suites, eller møterom på godt norsk.

Internasjonalt

Trolltech, som allerede har planlagt å øke arealet til 100 kvadratmeter neste år, er et av selskapene som vurderes å gå sammen med andre norske deltakere.

-- Vi er interessert, særlig hvis det kan få ned prisen, sier administrerende direktør Haavard Nord med et smil.

Også Colibria-sjef Keith Gibson holder døren på gløtt. I tillegg til prisen nevner han muligheten til å få bedre beliggenhet i hallene som argumenter for å gå sammen med andre.

-- Men utstillingen må reflektere hva vi holder på med, sier Gibson, som også understreker viktigheten av å framstå som et internasjonalt selskap .

En eventuell beslutning om en norsk fellesstand på neste års 3GSM kan bli tatt i løpet av de nærmeste månedene.