Vurderer fengselstraff for spammere

Vurderer fengselstraff for spammere

Vanlige bøter skremmer ikke spammere. Derfor må det fensgselstraffer til, mener en tysk Bundestagsrepresentant.
Det tyske parlamentet ser på et forslag der ulovlig spamming kan straffes med fengsel.

- Hvis en spammer gjentatte ganger er tatt for ulovlig spamming trenger vi strengere straffer mot dem enn vi nå har til rådighet, mener Bundestagsreprestentant for SPD, Ulrich Kelber.

Fengselstraffer kan også skremme spammere i utlandet, forklarer Ulrich til The Register. De vet at de ikke kan besøke Tyskland lenger uten å risikere å bli tatt.

- Spammere i utlandet tenker seg om hvis de vet de kan bli tatt med en gang de krysser den tyske grensen, sier Kelber.

Kleber tror ikke problemet er løst med dette nye tiltaket.

--Selv om vi bruker alle midler vi har gjennom lovgivning og teknologi, kan vi ikke få slutt på spam, bare begrense det, mener han.

I Tyskland er det, som i resten av EU, forbudt å spamme. Bedrifter får bare sende epost til personer som i forkant har gitt tillatelse til det.