Vurderer it-rasjonering

Vurderer it-rasjonering

Frykten for varemangel får flere it-produsenter og distributører til å vurdere nye tiltak i kjølvannet av katastrofen i Japan.

Kanalen frykter varemangel som følge av naturkatastrofen i Japan i begynnelsen av mars i år.

Nå velger flere it-produsenter og -distributører å ta grep for å imøtekomme varemangel ved å vurdere rasjonering, melder danske Crn.

Vurderer rasjonering

Actebis-direktør Ole Eklund hevder at en regulering av vareleveransene kan bli innført allerede i løpet av denne måneden.

- De europeiske landene begynner å gå tom for varer, og andre kvartal kan bli hardt rammet på en rekke produktområder med opptil 30 prosent nedgang i leveransene, sier Eklund til avisen.

Eklund, som er selskapets nordiske salgsdirektør, sier videre at det ikke foreligger noen endelig plan for håndtering av situasjonen, men at begrensninger i kundenes innkjøp kan være et aktuelt tiltak.

Actebis er ikke alene om å vurdere tiltak i kjølvannet av katastrofen. Print-direktør Peter Koch hos HP sier ifølge avisen at selskapet allerede har innført såkalt "managed distribution" på flere produkter.

Koch viser til ubalanser som oppstår som følge av hamstring, og ser ikke bort i fra at det i løpet av noen måneder kan bli aktuelt å innføre rasjonering i form av en begrenset distribusjon.

Det har vært spekulert mye rundt katastrofens effekt på næringslivet og økonomien. Japan er ikke bare en av verdens mest betydningsfulle økonomier, men også en av de store og toneangivende leverandørlandene innen forbrukerelektronikk og halvlederteknologi.

Frykter for komponentproduksjonen

Katastrofen er spesielt antatt å ramme komponentproduksjonen som er uunnværlig for fremstillingen av blant annet skjermer, kameraer, batterier og disker. Japan står ifølge svenske etn.se blant annet for mer enn 20 prosent av verdens halvlederproduksjon og 16 prosent av verdens konsumentelektronikk.