Vurderer å legge inn spyware-hindre

Vurderer å legge inn spyware-hindre

Norman vurderer å inkludere fjerning av spionvare i selskapets antivirus-programmer.
-- Spionprogrammer er et økende problem. De åpner for å gjøre faenskap på samme måte som orm og virus gjør det, sier Audun Lødemel, markedssjef i Norman.

Antivirusselskapet Norman har valgt å dele såkalte spionprogrammer inn i tre grupper. Den første gruppen, som knapt kan kalles spionprogrammer, er programmer som installeres med vitende og vilje. Eksempel på dette klientprogamvare som brukes for at it-avdelingen skal få løpende informasjon om pc-ens status, ofte brukt sammen med et administrasjonsverktøy.

Gruppe to består av kommersiell programvare som typisk benyttes av nettsteder og folk som driver med markedsføring. Disse programmene gjør i utgangspunktet ikke noen skade, men kan føre til at andre vet mer om deg enn du liker.

Ubehagelig

Først når programkode faller inn i den tredje og siste gruppen, som består av ubehagelig og direkte skadelig kode, fatter Norman interesse for fenomenet spionvare.

-- En del av dette kan like gjerne defineres som virus, påpeker Lødemel.

Allerede dagens anti-virusprogrammer fra Norman stopper enkelte typer spionprogrammer. Hvis trusselbildet endrer seg til det verre, vil Norman vurdere å ta skrittet helt ut og legge inn mer omfattende hindringer for denne typen programmer. Selskapets virusanalytikere følger utviklingen kontinuerlig og bestemmer hva som er så ille at det bør stoppes.

Hvordan Norman kommer til å håndtere spionprogrammer i framtiden, avhenger av tilbakemelding fra brukerne. Forutsatt at disse er klar over farene som truer.

-- Folk er slett ikke så bevisste på spionprogrammer som de burde være, sier markedssjefen.