Vurderer regulering til høsten

Vurderer regulering til høsten

Statsråd Torild Skogsholm i Samferdselsdepartementet har bedt Post- og teletilsynet om å vurdere prisregulering på Telenors ADSL-produkt.
Samferdelseminister Torild Skogsholm har måttet tåle mye kritikk fra bredbåndsleverandørene. De mener manglende regulering på Telenors bredbåndspriser er med på å gjøre konkurransen i Norge urettferdig.

Flere land i Europa, deriblant Danmark, har en slik regulering i dag.

Skogsholm kan nå fortelle overfor Computerworld at Samferdelsesdepartementet har bedt Post- og teletilsynet (PT) om å utrede saken.

-- Post- og Teletilsynet skal nå vurdere ulike virkemidler, blant annet om det eventuelt skal stilles krav til kostnadsorienterte priser, sier Skogsholm til Computerworld.

Den videre gangen i prosessen er at PT nå foretar en markedsanalyse av markedet for bitstrømsprodukter og ADSL wholesales. Denne analysen vil bli sendt på høring i Stortinget i mars.

-- Eventuelle virkemidler vil man komme tilbake på til høsten. Men bruken av virkemidler vil bli harmonisert på europeisk nivå, sier Skogsholm