Vurderer skatt på e-post og sms

EU sjekker nå ut mulighetene for å innføre skatter på e-post og sms-beskjeder. Dette kan bli en av EUs melkekuer i fremtiden.

Det er en gruppe i EU-parlamentet som er satt til å gå gjennom forslaget som er brakt til bords av den franske politikeren Alain Lamassoure.

 

Lamassoure er medlem av Jacques Chiracs UMP-parti og har foreslått en skatt på rundt 1,5 cent på tekstmeldinger og 0,00001 cent på hver e-post som blir sendt.

 

Baktanken er at det egentlig ikke koster så mye for personen eller bedriften som bruker e-post og sms, men fordi mengden av meldinger som sendes er så stor, vil det kunne bli en stor inntektskilde for EU-landene.