Vurderer skatt på e-post og sms

EU sjekker nå ut mulighetene for å innføre skatter på e-post og sms-beskjeder. Dette kan bli en av EUs melkekuer i fremtiden.