Ofrer jobbtilbudet for sosiale medier

Ofrer jobbtilbudet for sosiale medier

To av tre ungdommer vil heller ta en lavt betalt jobb for å få bruke sosiale medier på jobb, fremfor høy lønn og mindre frihet.

Det viser en fersk undersøkelse utført av Cisco.

Avhengighetsskapende

Dagens unge er så avhengige av å være oppdaterte i sosiale medier i arbeidstiden at mange takker nei til bedrifter som ikke tillater Facebook og Twitter i arbeidstiden.

- Resultatene viser at tilgang til sosiale medier i arbeidstiden er blitt så viktig at det påvirker de unges valg av arbeidsplass. Grensene mellom arbeidstid og privatliv er i ferd med å viskes ut.  Unge mennesker forventer å ta privatlivet med på jobb, på samme måte som arbeidsgiver har glede av at medarbeidere i større grad er tilgjengelige for henvendelser på fritiden, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge.

Halvparten takker nei

Undersøkelsen fastslår at en av tre prioriterer tilgang til sosiale medier og frihet til å velge hvilke enheter de skal bruke i jobbsammenheng fremfor lønn.

- Mer enn halvparten av studentene vil takke nei til et jobbtilbud eller finne en måte å omgå bedriftens regler hvis bruk av sosiale medier ikke er tillatt, sier Myrland i pressemeldingen.

Resultatene tyder samtidig på at bedriftene setter pris på de unges erfaring med internett.

Nærmere én av tre unge profesjonelle mener at en av grunnene til at de ble ansatt var deres kunnskap og erfaring med bruk av sosiale medier og ulike typer mobile plattformer.

3000 studenter og unge arbeidstakere under 30 år fra 13 land er intervjuet om deres forventninger og prioriteringer når de skal ut og søke jobb. 

Les om: