Svært få bruker web 2.0

Svært få bruker web 2.0

Kun fem prosent bruker sosiale nettsteder, to prosent blogger. Adobe er skuffet.

Forrester har på vegne av Adobe utført en undersøkelse blant 3000 "kunnskapsarbeidere" i store og små selskaper over hele Europa.

De ville finne ut hvordan det stod til med bruken av web 2.0 og såkalte enterprise 2.0-verktøy. Teknologier som er noe av det Adobe livnærer seg av.

Resultatene er nedslående.

Bare fem prosent sier at de bruker sosiale nettverk. To prosent bruker blogger. Kun én prosent bruker wikier.

Overrasket direktør

- Jeg har jobbet med dette i 20 år, og er overrasket, innrømmer administrerende direktør i Adobe Nordic, Johan Salenstedt.

Svensken er mye ute blant bedrifter og jobber med implementering av slike verktøy, og ser for det meste det som kan kalles spydspissene i denne sammeneheng.

Men når alle selskaper dras over samme kam, er altså konklusjonen at web 2.0 brukes i svært liten grad, og det overrasker direktøren.

Arbeid vs. fritid

- Det finnes et stort skille, forteller Salenstedt, og forklarer:

- Hjemme sitter man med Facebook, Twitter og blogger. Men når man går på jobben er det andre systemer som gjelder. Man må begynne å ta slike ting inn i arbeidet.

Blant annet skal bruken av slike verktøy gi bedre kontakt med kunder. Men tidligere undersøkelser viser at bare fire prosent av norske bedrifter bruker slike kanaler aktivt. Til tross for at blant annet legemiddelselskapet MSD Norge har prøvd Facebook-annonser, kuttet utgiftene med 90 prosent og aldri sett seg tilbake.

Likevel mener bare fem prosent at blogger og wiki-er vil ha noe å si for deres selskap, les videre på neste side!

Les om:

Web 2.0