Web 2.0 - himmel eller helvete?

Web 2.0 - himmel eller helvete?

KRONIKK: Sosiale medier kan få bedriften i juridiske problemer.

Sosiale medier (web 2.0) er den nye himmelen og "alle" må ha en Linkedin-, Plaxo-, Facebook- eller Twitter-konto (eller helst alle sammen). Nye generasjoner arbeidstakere er sterkt opptatt av at de må ha full tilgang, og anledning til å bruke sosiale medier uten restriksjoner av noe slag. Det er behov for noen avklaringer og for en bevisstgjøring om spilleregler for bruk og deltakelse.

Det går et klart skille mellom de åpne nettverkene som er tilgjengelig for alle, og bedriftsinterne nettverk. Interne nettverk bygges normalt opp med policies og instrukser for bruk, og kan være til stor og kontrollerbar nytte i bedriftene. De åpne nettene kan også være til stor nytte, men har noen haker ved seg som foranlediger en bevisstgjøring av bedriftene om hva de bør kreve av sine ansatte ved bruk.

Åpne sosiale medier kan benyttes til ulovligheter eller skade for bedriften. De legger opp til en massedeling av informasjon. De ligger til enhver tid under fingertuppene til individene, og kan brukes på impuls – uten at nødvendig og ønskelig tid til ettertanke brukes på det budskap eller de dokumenter eller bilder med videre, som deles med verden. Dette gjør effektene svært omfattende og kan medføre ulovlig og uønsket atferd som det er grunn for bedrifter til å være på vakt mot og ta forholdsregler for å hindre.

En foredragsholder på Itechlaw-konferansen (advokat Gerrit Vandendriessche – Altius – Brüssel) stilte i tilknytning til Twitter det retoriske spørsmålet:"Hvordan 140 karakterer kan forårsake juridiske problem". Svaret han selv ga, var en gjennomgang av følgende problemstillinger:

  • Tilgjengeliggjøring av konfidensiell informasjon (om personer eller bedriftshemmeligheter)
  • Personvern-overtredelser
  • Spam
  • Brudd på opphavsrett ved ulovlig kopiering av andres materiale
  • Krenkelse av varemerke eller ulovlig/uønsket innhold
  • Ærekrenkelser
  • Identitetstyveri eller det som kalles "Twitterjacking"

Dette er etter min oppfatning bare noen eksempler, og andre nettverk gir større mulighet for utlegging av informasjon og bilder enn Twitter.

Kommunikasjon fra jobb-pc på de sosiale mediene omfattes også av de innsynsregler for arbeidsgiver som nå står i E-postforskriften.

En aldri så liten intern instruks med kjøreregler for bruk, er nok ikke så dumt!

Arve Føyen, Føyen Advokatfirma

Les om:

Web 2.0