Web-journaler gir pasient-makt

Web-journaler gir pasient-makt

Pasientene sitter med makten når TRS Sunnaas legger ut pasientjournalene på Internett.

Tirsdag satte rehabiliteringssenteret TRS Sunnaas i gang et pilotprosjekt hvor pasientjournalene blir tilgjengelige på web.

 

I løpet av en måned skal prosjektet i vanlig drift.

 

Systemet er utviklet av konsulentselskapet ITverket og sanksjonert av Datatilsynet.

 

- Med dette systemet får pasientene mer kontroll over sin egen informasjon, sier administrerende direktør Bjørn Eilertsen i ITverket.

 

Fullt integrert

 

Web-portalen som konsulentene har utviklet, gir pasientene tilgang til selve pasientjournalene. I tillegg får de tilgang til rapporter, epikriser og oppholdsmuligheter på senteret.

 

Et sikret diskusjonsforum mellom pasient og helsepersonell er også tilgjengelig. Systemet er fullt integrert inn i Sunnaas administrasjonssystem.

 

Pasientjournaler er ofte forbundet med en del mystikk for pasientene selv. Det er ikke mange av oss som har kontroll over innholdet.

 

- På TRS Sunnaas kan pasientene kan selv være med å kvalitetssikre dataene i journalen, sier Eilertsen.

 

På denne måten kan pasientene også avdekke eventuelle feil og forenkle kontakt mellom helsepersonell. I tillegg til at personell ved sykehuset får tilgang, kan fastlege og andre få enkelt tilgang av både pasienten og folkene på Sunnaas hvis det er ønskelig.

 

All makt til pasienten

 

Men det er pasienten selv som sitter med makten over hvem som får tilgang fra det øvrige helsevesenet. Hver gang en lege ved Sunnaas ønsker å dele journalen med noen andre får pasienten en melding, blant annet via sms om at dette er i ferd med å skje.

 

Hvis pasienten er uenig, kan han eller hun stoppe prosessen.

 

Pasientjournaler på web er ikke hverdagskost i helse-Norge. Det finnes knapt mer følsom personinformasjon. Men Datatilsynet har vært med som rådgivere gjennom hele utviklingsprosessen og går god for at sikkerheten er tatt vare på.

 

Prøvestein

Datatilsynet mener at dette prosjektet blir en prøvestein for tilgjengeliggjøring av pasientjournaler på nettet.

 

Ifølge seniorkonsulent Inge Dahl Halvorsen er systemet like sikkert som nettbankløsningene folk flest bruker. Brukerne må gå gjennom en to-fase innlogging. Det mest usikre punktet er brukernes egne pc-er.

 

Halvorsen forteller at de vurderer å lage et opplegg også å sikre denne delen. For eksempel ved å  hindre oppstart av pc-er som ikke den har tilstrekkelig beskyttelse. Leger og helsepersonell blir også tvunget til å logge seg på fra kontoret. De får ikke mulighet til å gjøre det hjemmefra eller andre steder.

 

Hva med andre?

 

Bjørn Eilertsen ser ikke bort fra at andre institusjoner vil være interessert i lignende systemer i fremtiden, men det norske helsevesenet er i utgangspunktet konservativt.

 

- Interessen fra andre institusjoner vil nok bli drevet frem av at brukerne selv ser behovet og etterlyser slike systemer, sier han.