Webcenter ble frifunnet

I går falt dommen i en voldgiftssak mellom Webcenter Unique og selskapets tidligere daglige leder.

 Tvisten er knyttet til forhold rundt daglig leders avgang.

Webcenter Unique ble frifunnet og løser dermed opp 600.000 kroner som var regnskapsmessig avsatt til saken.