Webmessenger på norsk

Webmessenger på norsk

Microsoft har lansert sin web-baserte øyeblikksmeldingstjeneste, MSN Messenger, på norsk. Selskapet regner med 1 million brukere av messenger innen jul.
Microsoft lanserte i august en utgave av MSN Messenger hvor man slipper å laste ned en klient på maskinen. I stedet kunne man logge seg på via øyeblikksmeldingstjenesten via nettsiden webmessenger.msn.com. I dag lanserer selskapet tjenesten også på norsk.

-- Nå kommer webversjonen også i norsk drakt. Det er vikitig for oss fordi vi ser at norske brukere foretrekker en norsk utgave, sier Helge Birkelund som er ansvarlig for MSN Messenger i Norge.

Birkelund forteller at MSN Messenger nå har over 920.000 norske brukere og at de forventer en ytterligere vekst med den nye webutgaven.

-- Jeg vet ikke hvor stor betydning Webmessenger vil ha for at vi når 1 million brukere før jul, men vi er ganske sikre på at det tallet blir nådd, sier han.

Microsoft ser for seg at webutgaven av Messenger vil bre om seg på skoler og bedrifter hvor it-sjefene ikke tillater at man laster ned egne klienter på pc-ene.

-- Vi tror også webversjonen vil bli populær internett-cafeer verden over, sier Birkelund.