Webstep ansetter folk

Webstep ansetter folk

Oslo-bedriften Webstep har ansatt tre nye fagfolk. Anders Bjørnestad er en av dem.

Anders Bjørnestad er ansatt som seniorkonsulent ved Webstep sitt Oslo-kontor.

Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og kommer fra stilling som systemarkitekt hos Forward Communications as og har tidligere arbeidet i Edvantage group as og Cap Gemini Norge as.

Kjetil Eriksen er ansatt som daglig leder for Webstep i Oslo.

Han kommer fra stilling som salgsdirektør i Norske systemarkitekter, NSA.

Olav Kjemhuus er ansatt som seniorkonsulent ved Webstep sitt oslokontor.

Han er utdannet BSC innen Computer Science University of Strathclyde i Glasgow og kommer fra stilling som seniorkonsulent i Cap Gemini Ernst & Young.