Webstep vokser utover Norges grenser

Webstep vokser utover Norges grenser

Over nyttår starter det norske konsulentselskapet Webstep opp i København og Stockholm. I år har de rekruttert over en lav sko.

Webstep rundet årsskiftet med 76 ansatte. Akkurat nå står telleren på 106. Det er tretti ansettelser på ni måneder. Selskapet håper på å få fatt i ti til før året er omme. Hodene de har anskaffet seg sitter på Java- og .Net-teknologer, folk som det er stor etterspørsel etter i markedet.

Selskapet, som har sin opprinnelse i Bergen, håper på å fortsette i full fart også neste år. Kontorene i Trondheim, Stavanger og Bergen skal vokse og i tillegg satser de friskt i København og Stockholm.

- Vår idé er å bli sterk i hver by. Vi er nå rundt 50 i Bergen, så vi har ikke så stort rom for vekst her. Derimot har vi betydelig potensial i Trondheim, Stavanger og Oslo, sier kommunikasjonsdirektør Arnt Roger Aasen i Webstep.

Avdelingene i København og Stockholm vil bli bygget opp av lokale personer, noe som er i tråd med Websteps strategi også i Norge.

- Vi ønsker å bygge sterke kraftsentre, med lokal salgskraft i hver by. Hver by får en veldig klar selvstendig profil, sier Aasen.

Derfor er ikke selskapet redd for at de skal vokse over ende.

- Det som er viktig er at det er en identitet og en tilhørighet til enheten du er en del av. Hvert enkelt kontor skal håndtere sine folk og sitt marked på en god måte. Hadde vi hatt en sentraldirigert organisasjon ville det vært vanskeligere, sier Aasen.