Webtest for innvandre

Webtest for innvandre

Med en online-test håper Oslo-skolen å hjelpe elever med en ikke-vestlig bakgrunn å ta yrkesvalg.
Få minoritetselever velger yrkesfag på videregående - samtidig som mange av dem dropper ut av skolen. Med en yrkestest håper Oslo-skolen å få gjort noe med problemet, skriver Aftenposten.

Skolene får tilgang til et dataprogram med yrkesveiledning og testing på 10 språk. Testen består av over 100 spørsmål, og ble utviklet av rådgiver Tore Johansen for tre år siden. For å få tilgang til testen og informasjonssidene, må elevene få brukernavn og passord fra skolen sin.

- Foreldrene har stor betydning for elevenes yrkesvalg, og med denne nettsiden håper vi å nå frem til flere innvandrerforeldre, sier informasjonssjef Marianne Brynhildsen i utdanningsetaten.

Forsker Berit Lødding ved NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning) sier at det absolutt er behov for bedre informasjon til elever med innvandrerbakgrunn.

Brynhildsen i utdanningsetaten påpeker at med dataprogrammet som skolene tar i bruk, kan elever og foreldre sitte hjemme sammen og foreta en yrkestest på eget morsmål. På den måten får foreldrene en bedre mulighet til å sette seg inn i barnas utdannings- og yrkesmuligheter. Da kan de også i større grad delta i barnas yrkesvalg og hjelpe dem med å velge studieretning.