WHO-topp imponert over norsk telemedisin

WHO-topp imponert over norsk telemedisin

Direktør i Verdens Helseorganisasjon (WHO), Steffen Groth, sier han er imponert over hva Tromsømiljøet har fått til når det gjelder avansert telemedisin.
TROMSØ: WHO-direktør Steffen Groth var sammen med FN-organisasjonens helsekontakt Irma Velazgues i Tromsø for å møte det telemedisinske miljøet i ishavsbyen, ettersom de vil utvikle nye eHelsetjenester andre steder i verden.

Groth var dessuten en av hovedtalerne under Tromsø Telemedicine and eHealth Conference som nå arrangeres. Nærmere 300 telemedisineksperter fra 23 i land er i Tromsø for å diskutere fremtidens teknologier.

Telemedisin og såkalt eHelse har fått en viktig plass i Verdens Helseorganisasjon (WHO). Som WHOs eneste samarbeidssenter innen telemedisin ble Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø i fjor en viktig aktør i utviklingen av fremtidige prosjekt i ulike deler av verden.

Vil ha mer kvalitet og bedre sikkerhet

Programmet eHealth for health care delivery hjelper nå land å etablere et effektivt og trygt eHelsesystem med forebygging, diagnostisering, pasientselvhjelp og pleie som viktigste tema. Målet med programmet er å styrke primærhelsetjenesten i hvert enkelt land.

Under den internasjonale telemedisinkonferansen i Tromsø sa Groth at utviklingen og implementeringen av et sånt system fordrer en gjennomtenkt politikk:

-- Det er ikke bare teknologien som må være på plass. Det er minst like viktig med gode betingelser med hensyn til kvalitet og sikkerhet.

Nytt også for helseorganisasjonen

eHelse er et relativt nytt område i WHO. Flere konkrete prosjekter er satt i gang for å utvikle dette. Sammen med samarbeidspartnere som Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø prioriterer de nå forskjellige telemedisinske tjenester for fremtiden.

WHO-direktøren sier de vil følge og evaluere implementeringsprosessene av e-Helseprosjekt i ulike land og bruke evalueringsresultatene til kontinuerlig forbedring av sitt program.

Programmet gjelder for alle land, men WHO har foreløpig prioritert Iran, Pakistan, Kenya og Sør-Afrika. I disse utviklingslandene rettes det nå spesiell oppmerksomhet til utforming av eHelsesystemet og evaluering av det som blir oppnådd.

Forbedring av pasientsikkerhet

Irma Velazques i WHO forteller at det er de enkelte land som bestemmer innholdet i sitt eget eHelseprogrammet. WHO hjelper med informasjon om betingelser og teknologi og kan for eksempel organisere teknisk assistanse.

Under konferansen i Tromsø mente Steffen Groth at mer effektiv bruk av ressurser, forbedring av pasientsikkerhet samt å unngå profesjonell isolasjon som direkte gevinst av programmet. I hvor stor grad forbedringer finner sted, er nettopp det som skal undersøkes i evalueringen.