PENGER: Det er 15.000 Euro å hente for å bygge ut gratis WiFi. (Ill.: Skjermdump)

PENGER: Det er 15.000 Euro å hente for å bygge ut gratis WiFi. (Ill.: Skjermdump)

Førstemann til mølla for å hente penger fra WiFi4EU

Søknadsstart for å få penger til å bygge ut gratis offentlige WiFi-soner er 7. november klokken 13.00.

Nkom gikk i dag ut med søknadsdetaljer angående WiFi4EU. WiFi4EU er en tilskuddsordning etablert for å bygge ut gratis offentlige WiFi-soner i kommunene. For å kunne søke, må kommunene være registrert i WiFi4EU-portalen. Her må det blant annet foreligge en godkjenning av vilkårene og de nødvendige dokumentene må være lastet opp.

Søknadsstart vil bli presis kl. 13:00 den 7. november og portalen er åpen til kl. 17:00 den 9. november. EU-støtten fordeles etter førstemann-til-mølla-prinsippet etter tidspunktet søkerne klikker på søknadsknappen.

Kommuner kan fremdeles registrere seg i WiFi4EU-portalen og enkelt sende inn søknad om støttemidlene på inntil EUR 15.000.

Vær oppmerksom på at søknader kun blir akseptert dersom de blir sendt innenfor tidspunktene angitt ovenfor. Ethvert forsøk på å sende inn før det formelle tidspunktet utløser en popup-feilmelding, men søker vil kunne prøve igjen. Når søknaden er behandlet sendes det ut en e-postbekreftelse.

For å søke, vennligst sjekk at du:

  • Har registrert din kommune i WiFi4EUportalen
  • Har lastet opp de nødvendige støttedokumentene
  • Har godtatt vilkårene og erklæringen om kvalifisering ved å merke den aktuelle boksen på siden "Min søknad"

Lurer du på hvilken støttedokumentasjon du trenger? Se WiFi4EU sine Spørsmål og svar-sider.

Les om:

wifi4eu