WiMax klar til sertifisering

WiMax-forum skal i løpet av oktober sette i gang sertifiseringen av neste generasjon WLAN. Teknologien har lenge lidd under optimistiske forventninger.

WiMax-teknologien skal ifølge offisielle kilder nærme seg de endelige sertifiseringstestene. Mo Shakouri, styremedlem i WiMax Forum, sier til IDGs nyhetstjeneste at de formelle testene skal starte i oktober og forhåpentligvis være ferdige i løpet av året.

Enkelte produsenter har allerede plassert sine produkter i den spanske testlaben Cetecom i Malaga, hvor sertifiseringen skal foregå. De siste ukene her har gått med til å validere testprosedyrer og kalibrere utstyr.

Erstatter nykabling

WiMAX står for «Worldwide Interoperability for Microwave Access» og er en fellesbetegnelse på et sett med standarder som utvikles under betegnelsen IEEE 802.16-2004. 

I første runde vil teknologien bare indirekte være til nytte for sluttbrukerne. WiMax-teknologien som nå skal sertifiseres er utviklet for faste klienter i en nettverkskjerne; altså der det er snakk om å bruke WiMAX som et alternativ til xDSL-samband for å erstatte større kablete nettverksløsninger og til å erstatte nykabling til telefonsentraler/spredesentraler.

Større enn ventet

I løpet av de siste to årene har prognosene for WiMax-installasjoner blitt kraftig endret. I januar 2004 uttalte WiMax Forum at sertifiseringen skulle starte første kvartal 2005.

I mellomtiden har WiMax-entusiaster som Intel og andre systemutviklere spådd et langt større marked for mobil WiMax-teknologi, som forventes å dukke opp for fullt i 2007. Standarden for mobil WiMax kalles IEEE 802.16e, og skal være ferdig sertifisert i november, ifølge WiMax Forum.

Urealistisk

Selv om WiMaks-sertifiseringen skulle bli ferdig innenfor samme år som først ble lovet, er det flere leverandører som stiller seg tvilende til om produktene vil komme på markedet med det første. Markedsjef i det Tel Aviv-eide selskapet i Alvarion Ltd, Carlton O'Neal, sier til IDGs nyhetstjeneste at sertifiserte WiMax produkter mest sannsynlig ikke vil dukke opp før i løpet av første halvår 2006.

O'Neal hevder tidsperspektivet til WiMax Forum er urealistisk dette er de første produktene som testes mot standarden, spesielt siden de er utviklet for å fungere opp mot hverandre.