Bremsene på for Windows 10

WINDOWS 10: Etter en sterk januar kom en svakere februar.

Bremsene på for Windows 10

Veksttakten i utbredelsen av Windows 10 sank i februar, men operativsystemet betegnes likevel fortsatt som en suksess.

Tre forskjellige måleinstanser – to globale og én amerikansk – registrerte redusert vekst i installasjonen av Windows 10 på pc-er i februar måned.

Men i det store bildet betyr én måneds fartsreduksjon i spredningen av Windows 10 lite, fastslår amerikanske Computerworld, som skriver at Windows 10 fortsatt må betegnes som en vellykket satsing fra Microsofts side.

Automatisk oppdatering hjalp ikke

Computerworld påpekte imidlertid at det var et aldri så lite paradoks at veksten i Windows 10-utbredelsen bremset opp i nettopp den måneden da Microsoft åpnet opp for automatisk nedlasting av Windows 10-oppgraderingen. Den automatiske nedlastingen skjer til pc-er kvalifisert for gratis oppgradering fra Windows 7 og Windows 8.1. Brukerne kan selv velge om de vil installere nedlastingen eller ikke.

Den reduserte veksttakten i Windows 10-utbredelsen i februar kom i kjølvannet av det som blir betegnet som en eksplosiv vekst i januar, så situasjonen i februar kan vel også betegnes som bare en tilbakevending til det normale.

Det amerikanske analysefirmaet Net Applications meldte at 14,2 prosent av alle Windows-pc-er globalt kjørte Windows 10 i februar.

Dette representerer 1,1 prosent vekst fra måneden før, mot 2,2 prosent vekst i januar.

Større enn 8 og 8.1 til sammen

14,2 prosent andel Windows 10 betyr at den nye Windows-versjonen for første gang var større enn Windows 8 og Windows 8.1 til sammen i målingene hos Net Applications.

Net Applications måler brukerandeler av internett-trafikken, altså hvor stor andel av pc-brukerne som benytter de forskjellige OS-versjonene.

Irske Statcounter måler derimot bruksandelen, altså mengden av aktivitet og ikke antall brukere. Statcounters februarmålinger ga likevel omtrent samme bilde av situasjonen som Net Applications.

Begge disse to analysefirmaene måler globale trender, men resultatene for februar støttes av Digital Analytics Program (DAP), som bare måler internett-trafikk internt i USA.

Windows 10