Dumper prisen på Windows 7

Dumper prisen på Windows 7

En måned etter lansering halverer Microsoft prisen i Norge.

Å oppgradere til Windows 7 Professional via Open-lisensplattformen koster snart halvparten av hva det pleier.

Digi.no melder at Microsoft i desember og januar tilbyr oppgraderingen til halv pris.

Windows-direktør John Henrik Andersen forteller Computerworld at to andre land også får denne ordningen. Andersen tror de andre landene er Indonesia og Filipinene, uten at han er helt sikker.

- Hvordan ble vi sidestilt med disse to?

- Det er alle land hvor man er langt fremme i bruk av ny teknologi. Hovedkontoret har sett at Norge skiller seg positivt ut, vi er et teknologisk modent land som har merket seg på kartet, forklarer Andersen.

Vil utfordre standarden

Mer interessant er det hvorfor Microsoft halverer prisen på et produkt som har vært ute i bare én måned.

Andersen nekter for at manglende salg er grunnen. Ifølge Windows-direktøren er det hele en test fra Microsoft sentralt. De vil se om en billigere Windows-lisens fører til at flere oppgraderer uten å oppgradere maskinvaren. Mange bytter Windows bare når de bytter maskiner, men denne trenden vil Microsoft til livs.

- Vi vil utfordre dette ved å lage en prismekanisme som gir produktet raskere utbredelse til kundene som har kjøpt maskiner, men ikke har storavtaler for oppgradering av Windows-lisensene, forteller Andersen.

Lisensplattformen tilbudet gjelder for, Open, henvender seg mest til små og mellomstore bedrifter.

Kan bli billigere

- Med andre ord tror Microsoft at Windows er for dyrt?

- Hvorvidt det er prisen det står på er vi usikre på. Men vi vil prøve pris som mekanisme for å se om det kan stimulere denne delen av markedet.

- Om prosjektet fungerer, kan vi vente oss billigere Windows-lisenser i tiden fremover?

- Godt spørsmål. Det er den erfaringen og lærdommen man ønsker å ta med seg videre.

Windows 7