Sju dødelige Windows 7-synder

Sju dødelige Windows 7-synder

Ikke begå disse kardinalsyndene når du migrerer til Windows 7.

– Å migrere til Microsoft Windows 7 kan være en utfordring for bedriftens it-ansvarlige. Du vil gjerne utnytte forbedringene i Windows 7, men sikre deg en effektiv migrering som også ivaretar brukernes produktivitet, sier Anders Lindqvist, Country manager i Symantec Norge.

Han peker på at det for mange it-ansvarlige kan være en flott anledning til å rydde opp i sine systemer og begynne med blanke ark.

- Andre derimot, står i fare for å begå det vi i Symantec har kalt Windows 7-migreringens sju kardinalsynder, fortsetter han.

Og her er syndene han snakker om:

BEGJÆR: Begjær etter nyeste versjon før du har beregnet nytten for organisasjonen din.

For at organisasjonen skal kunne migrere vellykket til Windows 7, må den vite hva den har i vente og legge en god migrasjonsplan. Innsamling av riktig informasjon om maskinvare, applikasjoner og sikkerhet hjelper it-ansvarlige med å avgjøre når de skal sette i gang migreringen og hvilke ressurser de trenger. I tillegg vil en administrasjonsløsning for informasjon fjerne risikoen dersom systemstopp, menneskelig svikt eller andre uhell skulle inntreffe.

FRÅTSERI: Migrere mer enn du trenger ved ikke å rydde opp først.

Noen organisasjoner benytter en migrasjon av operativsystem til også å evaluere applikasjoner, programvare og andre datafiler i organisasjonens endepunkter. Organisasjoner som ikke utfører denne evalueringen kan komme til å migrere mer enn de trenger, og kanskje stelle til problemer med operativsystem og nettverk. Å ta seg tid til å forstå hva som er i bruk og hva som kan være overflødig er også en god måte å unngå unødvendige investeringer på. Dette er også en fin anledning til å renske opp i ubrukte og gamle data som opptar plass på sluttbrukernes harddisker. Gode backup-planer kan ta vare på data og gjøre migreringen risikofri.

GRÅDIGHET: Unnlate å teste eller prøvekjøre migrasjonen.

Når planen er på plass bør it-ansvarlige kjøre en pilot for å teste og justere utrullingsprosessen. Et godt pilotprogram spenner over flere avdelinger og brukertyper for å sikre at organisasjonen har tatt høyde for de fleste problemene som kan oppstå. Hvis en pilot ikke er kjørt og det er problemer i migreringsplanen, vil komplikasjonene under migreringen bli betydelige – komplikasjoner som kan unngås ved å teste først. Sluttresultatet er en migrering som går glattere, gladere sluttbrukere og færre telefoner til brukerstøtte.

Latskap, vrede, misunnelse og hovmod. Les videre på neste side!

Les om:

Windows 7