XP og Vista mister oppslutning

XP og Vista mister oppslutning

Aldri før har brukerandelen dalt så raskt.

Windows 7 spiser opp stadig mer av markedet, på bekostning av sine eldre søsken.

Tallene fra Net Applications fra november, viser at både XP og Vista forsvinner i en fart man ikke har sett de siste to årene.

For hver kopi av Vista som blir erstattet med Windows 7, forsvinner det seks kopier av XP.

Også Mac OS X faller på målingene, og ligger på 5,1 prosent.

Men det ser ut til at XP og Vista naturlig nok har lenge igjen å leve. Xp blir nemlig kjørt på nesten tre av fire maskiner (69 prosent), Vista på hver femte (18,6 prosent). Nykommeren Windows 7 har allerede fire prosent av markedet.

Interessant er det også at Iphone nå står for 0,36 prosent av trafikken på internett. Til sammenlikning står Linux for bare én prosent. Totalt har Windows 92,5 prosent av markedet.

Les om:

Windows 7