Seks prosent vil ha Vista

Seks prosent vil ha Vista

En ny undersøkelse bekrefter tendensen: XP er så bra at bedriftene drøyer så lenge de kan med å oppgradere.

Forrester Research har gjort en markedundersøkelse blant bedrifter om oppgradering til Windows Vista.

Hele 52 prosent av de spurte oppgir at de ikke har noen planer om å oppgradere. Elleve prosent sier de vil påbegynne oppgradering neste år, mens seks prosent vil vente til 2010.

Fallende interesse

Forrester stilte samme spørsmål til de samme it-lederne våren 2006. Den gang oppga 35 prosent av de 565 spurte it-lederne at de regnet med å gå over til Vista i løpet av 2007. Interessen har altså falt betraktelig.

- Vi skulle gjerne fortsatt med XP i overskuelig framtid. Jeg ser bare en stor kostnadspost ved å oppgradere og kjøpe inn nye lisenser til våre pc-er, sier Christian Andersson, it-administrator i analysefirmaet Silentium til idg.se.

Hans holdning er nokså representativ, viser det seg, i en ringerunde Computerworlds svenske søsteravis Computer Sweden har gjort om emnet. Stemningen er nokså lunken og avventende. Det stemmer også godt overrens med en lignende ringerunde Computerworld foretok i Norge for om lag en måned siden.

Annette Jump, analytiker i Gartner, tror at Vistas markedsandel kommer opp i høyst seks prosent innen årets utgang.

- Man må nok regne med at det vil ta 18 måneder fra lanseringen før bedriftene begynner å installere Vista, og det vil neppe bli noen fart i utviklingen før i 2009, sier hun.

LES OGSÅ: Færre bedrifter vil ha Vista

Windows Vista