Vista-skolen, del 4: Bedre strømstyring

Vista-skolen, del 4: Bedre strømstyring

Lei av de dårlige kontrollmulighetene for bærbare pc-er under Windows XP? Vista er bedre tilpasset for bærbar-brukere.

Med Windows Vista introduserer Microsoft applikasjonen Mobilitetssenter (Mobility Center for brukere med engelsk Windows Vista). Dette senteret er den store nyheten for bærbare pc-brukere. Hensikten med Mobilitetssenteret er å tilby brukeren et oversiktelig verktøy for endring av de vanligste innstillingene for en bærbar pc.

Senteret består av innstillingene batteristatus, lysstyrke, ekstern skjerm, presentasjonsinnstillinger, synkroniseringssenter, tavle-pc-innstillinger, volum og innstillinger for trådløs nettverk. Du finner senteret under Kontrollpanel. En raskere og kanskje en bedre måte å dra opp Mobilitetssentret på, er å trykke på Windows-knappen + X.

Dette kan du styre

Batteristatusindikatoren viser hvor mye det er igjen av batteriet, og om batteriet eventuelt lades. Lysstyrkemåleren lar deg justere lysstyrken på skjermen ved hjelp av en glidebryter. Å redusere lysstyrken på skjermen er en fin måte å spare batteristrøm på – hvis man klarer seg med lavere lysstyrke på skjermen. Valget for ekstern skjerm lar deg koble til en ekstern skjerm, hvis den bærbare er tilkoblet en skjerm. Presentasjonsmodus lar deg sette pc-en i presentasjonsmodus.

Når maskinen settes i presentasjonsmodus, unngår du at maskinens skjerm og harddisk går i dvalemodus – noe som inntreffer ofte på grunn av en lengre pause under en presentasjon. Dette moduset kunne ha vært langt mer avansert synes vi. Det hadde vært bra om denne modusen hadde skjult sprettopp-meldinger fra Windows Live Messenger.

Synkroniseringssenteret gir deg en oversikt om maskinen synkroniserer eller ei. Har du en tavle-pc kan du rotere skjermbildet fra innstillingene for tavle-pc. Resten av innstillingene er selvforklarende.

Nyttige strømprofiler

I Vista har oppsett for strømstyring fått et betydelig løft. Strømprofiler finnes også i Windows XP, men går da under navnet Strømoppsett. Den store forskjellen mellom de ulike operativsystemene er at Strømalternativer under Vista er mye mer gjennomført enn den man finner i XP. Spesielt av hensyn til brukervennlighet. Du finner Strømalternativer ved å trykke på Start og deretter Kontrollpanel – fra kontrollpanelet velger du System og vedlikehold. Fra denne menyen velger du Strømalternativer.

I fra menyen for Strømalternativer vil du se en grei oversikt over eksisterende strømplaner. Det finnes tre forhåndsdefinerte strømplaner: balansert, strømsparer og høy ytelse. Det ligger i navnet hva de ulike strømplanene gjør. Hver enkelt plan er godt beskrevet i operativsystemet (se skjermbilde).

Tanken bak strømplaner er å tilby brukeren en korrekt plan etter behov, for å balansere maskinvarekraft/batteristrøm.

Hvilken profil du skal bruke avhenger av bruk. Har du tenkt til å bruke maskinen til svært enkle oppgaver som ikke krever prosessorkraft eller som utsetter grafikkbrikken for store utfordringer, kan det være lurt å benytte profilen strømsparer. Eksempler på applikasjoner som egner seg godt for strømsparer er Microsoft Outlook og Microsoft Word.

Har du derimot tenkt til å bruke pc-en til å redigere en film eller bilder som du har tatt med digitalkameraet, kan det være lurt å endre profilen til høy ytelse. Bruker du pc-en til litt av hvert, kan det være lurt å bruke profilen balansert da Vista automatisk vil skalere kraft etter behov.

Opprett din egen strømprofil

Ønsker man å opprette/tilpasse en strømprofil, er dette selvfølgelig mulig. Det man må huske på da, er at det finnes to måter å opprette en strømplan på: enkel og avansert. Bruker man den enkle veiviseren, brukes en av de forhåndsdefinerte strømprofilene som mal. Det man i basis kan endre er når skjermen skal skrus av. Velger man den avanserte metoden har man flere muligheter til rådighet. Du finner avanserte strøminnstillinger under «Endre planinnstillinger».

Fra de avanserte opsjonene kan man endre hva som skal skje når skjermen legges ned, programmere ulike knapper til f.eks. å sette maskinen i dvalemodus eller i standby-modus og mye mer. Valgene er som sagt mange og her er det bare å prøve seg frem.

Mobilitetssenteret finnes i samtlige versjoner av Windows Vista, minus Home Basic. Skal du bruke den bærbare i forbindelse med presentasjoner og reise, ikke kjøp Home Basic-utgaven.