Wlan sikres ikke

Trådløse nettverk blir ikke konfigurert riktig. Derfor er sikkerheten ofte dårlig.
Frem til 2006 vil 70 prosent av alle vellykkede angrep på trådløse nettverk (wlan) skyldes feil konfigurering av enten aksesspunktet (ap) eller klienten. Det hevder analyseselskapet Gartner, som slår fast at bedrifter som benytter trådløs teknologi må en ha sikkerhetsstrategi som tar høyde for truslene i en mobil verden.

- Hackere som greier å bryte seg inn på en bedrifts wlan gjennom et ubeskyttet aksesspunkt eller en klient, vil være vanskelige å oppdage. En flink hacker vil være forsiktig og bruke bedriftens ressurser i det stille. Han vil derfor ofte aldri bli funnet, sier Jahn Pescatore, analysedirektør i Gartner.

For å beskytte seg mener Gartner at bedrifter må sørge for at ansatte ikke installerer uautoriserte aksesspunkt på egen hånd. Den billige måten å sjekke at ingen sniker seg inn på et trådløs nettverk er å periodisk skanne det med en såkalt "sniffer". Den dyre metoden, men også den klart mest effektive, er å installere en sensor som kontinuerlig overvåker hvem som er tilkoblet.

Gartner anbefaler at slikt utstyr blir levert av en leverandøruavhengig aktør.