WM-data i hundre

Konsulentselskapet WM-data gjorde det skarpt i første kvartal. I Norge omsatte Tor Malmo for 100 millioner svenske kroner.

Konsernets omsetning første kvartal var på 2,665 milliarder svenske kroner. Ebita-resultatet endte på 267 millioner svenske kroner for hele WM-data konsernet, som består av selskaper i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Baltikum.

Omsetningen økte med 25 prosent for hele konsernet i første kvartal, og Ebita-resultatet i samme periode ble forbedret med hele 132 prosent. Totalt ble Ebita-marginen på 10 prosent, som gjør at konsernets strategiske mål er innenfor rekkevidde, ifølge en pressemelding.

Er fornøyd

I Norge økte Ebita-marginen for kvartalet til 11,8 prosent. WM-data Norge økte omsetningen til 100 millioner svenske kroner i første kvartal 2006, mot en omsetning på 75 millioner i første kvartal 2005. Ebita-resultat havnet på 12 millioner svenske kroner.

Administrerende direktør Tor Malmo i WM-data Norge er svært førnøyd med tallene:

- Fjoråret var et bra år for WM-data Norge, med et spesielt godt siste kvartal. Vi har opprettholdt denne farten inn i 2006, som avspeiles i det gode resultatet. Markedet er klart bedre, og vår stadige fokus på effektivitet både internt og ikke minst mot markedet, har gitt resultater, sier han.

Heftig rekruttering

- Vi har rekruttert over 10 prosent nye medarbeidere gjennom de siste seks måneder. Etter noen år med lite nyrekruttering oppleves det nå en stor bevegelse i markedet, noe som gir muligheter, men også utfordringer.

Ifølge Malmo leverer alle den syv forretningsenhetene i WM-data gode tall i første kvartal.

- Markedet er godt og vårt gode utgangspunkt opprettholdes. Slik som ting har utviklet seg vil WM-data fortsette å levere gode resultater fremover, sier Malmo.

Les også: Tråler markedet etter Java-utviklere