WM-data legger ned i Stavanger

WM-data legger ned i Stavanger

WM-datas konsulentmiljø i Stavanger har slitt lenge. Nå blir avdelingen underlagt hovedkontoret i Oslo og flere ansatte må gå.
Det svenske konsulentselskapet WM-data har hatt norske kontorer både i Oslo og Stavanger. Avdelingen i Stavanger har i all hovedsak omfattet konsulenter som har jobbet med Axapta-løsninger fra Microsoft Business Solutions. Denne avdelingen har til nå vært en selvstendig enhet.

Det blir det slutt på nå. Kontoret i Stavanger skal styres fra Oslo og underlagt den avdelingen i Oslo som jobber med Axapta-løsninger.

Leder for kontoret i Stavanger, Nich Cherrie, ønsker ikke uttale seg om saken og henviser istedet til norgessjef Tor Malmo som kan bekrefte omleggingen.

-- Det har vært vanskelig å få trøkk på kontoret i Stavanger. Vi mangler kritisk masse og da er det lite hensiktsmessig at dette kjøres separat, sier Malmo til Computerworld.

Ifølge Malmo er det 18 personer som idag jobber ved WM-datas avdeling i Stavanger. Flere av disse mister trolig jobben. De som blir igjen vil bli ledet fra Oslo.

-- Vi er i samtaler med de ansatte nå, sier Malmo.

Ifølge informasjon som Computerworld sitter med, har flere ansatte blitt fristilt allerede. Dette er opplysninger Malmo ikke ønsker å kommentere.

Ved WM-datas kontor i Oslo er det rundt 30 ansatte som jobber med Axapta. De konkurrerer blant annet med konsulentselskapet Hands. Malmo kan imidlertid fortelle at disse har vist en fin utvikling.

Omorganiseringene i WM-data Norge kommer etter et kvartal som viste kraftig nedgang i omsetning.