WM-data med ny sikkerhetspartner

WM-data har inngått en partneravtale med sikkerhetsselskapet Thales.

Avtalen innebærer utvikling av sikkerhetsløsninger for det norske markedet.

Thales er sertifisert for å håndtere sensitiv og fortrolig informasjon i offentlig forvaltning, helsesektoren og privat næringsliv.