WM-data tjener litt penger

WM-data tjener litt penger

Sjefen i WM-data i Norge, Tor Malmo, sier det fortsatt er stramt i norsk it-bransje. Derfor fikk selskapet et resultat på bare tre millioner kroner i første kvartal.
WM-data i Norge hadde en omsetning på 79 millioner kroner og et resultat på tre millioner i første kvartal i år. På konsernvivå i Sverige endte de totale inntektene på rundt to milliarder kroner, og et driftsresultat (EBITA) på 114 svenske kroner.

Resultatet etter finansposter endte på 81 millioner, en nedgang fra 170 millioner svenske kroner i forhold til samme kvartal i fjor.

I følge en pressemelding har selskapet positive resultater i alle de nordiske landene.

- Ved utgangen på fjoråret spådde mange at de så lysninger i markedet, sier Tor Malmo som er norgesjef i WM-data.

Malmo sier videre at markedet har stabilisert seg.

- Men ved oppsummeringen av første kvartal oppleves det som fortsatt stramt. De første tre månedene av 2004 synes å ligge på nivå med siste halvår 2003. Mengden forespørsler øker, men beslutningsprosessene hos kundene er fortsatt lange.