WorldCom nærmere stupet

WolrdCom tok mandag et langt skritt nærmere en endelig fallitt. Selskapet klarte ikke å innfri en forfalt fordring på 74 millioner dollar.

Bloomberg News skriver at selskapet kan ha de nødvendige pengene, men velger å bruke dem til å opprettholde daglig drift framfor å nedbetale fordringer.

Uansett kan det virke som om selskapet er kommet inn i en dødsspiral, der valget står mellom pest eller kolera.

Konkursbeskyttelse

I løpet av tirsdag blir det antakelig avgjort at WorldCom vil bli slått konkurs hvis de ikke klarer å innfri sine forpliktelser i løpet av 30 dager. Flere banker med utestående fordringer forsøker nå desperat å få frosset selskapets eiendeler.

Hvis de lykkes med sitt forsett, må WorldCom søke konkursbeskyttelse i 30 dager under Chapter 11. Lånegiverne har usikrede 2,65 milliarder dollar utestående i selskapet. Sist uke klarte de ikke å få sikret disse ved å få pant i selskapetss eiendeler.

Skjult mer

WorldCom har i sine regnskaper skjult utgifter på 3,9 milliarder dollar. Selskapet har holdt markedet, akjseiere og investorer for narr.

Den ulovlige regnskapsførselen går antakelig lenger tilbake i tid en tidligere antatt. Kongressens undersøkelseskomite har funnet ut av uregelmessighetene går tilbake til 2000, ikke til 2001 som tidligere antattt.