Xerox sluker Newfield IT

Xerox sluker Newfield IT

Skriverprodusenten skal styrke satsingen på administrasjon av skriversystemer.

Skriverprodusenten Xerox kjøper det engelske rådgivnings- og programvareselskapet Newfield IT. Kjøpet skjer som følge av selskapets arbeid med å styrke posisjonen innen systemer for skriveradminstrasjon.

Med kompetansen fra Newfield IT vil Xerox kunne sette opp nye administrasjonssystemer betydelig raskere gjennom programvarepakken Asset DB. Denne lager et visuelt kart over utplassering og bruk av printere og digitale multifunksjonsmaskiner.

- Ved å kombinere kartleggingen med en database over maskinbruk, kan bedriften bedre overvåke og administrere maskinbruk og kostnader knyttet til disse gjennom en systematisk effektivisering av maskin- og bruksmønster, sier administrerende direktør Jens Petter Ørjansen i Xerox Norge i en presseuttalelse.

Stephen Cronin, leder for Xerox globale divisjon for dokument outsourcing, hevder Newfield IT Asset DB bidrar til at administrasjonssystemer kan innføres med betydelig tidsgevinst i forhold til andre teknologier.

- Investeringene ved å innlemme et slikt system betales dermed raskere ned, og frigjør kapital for selskapets kjernevirksomhet, hevder Cronin.

Newfield IT fortsetter som heleid selskap under Xerox-paraplyen.

- Vi vil dra nytte av og øke vår egen virksomhet gjennom Xerox globale tilstedeværelse og innovasjonsressurser, fortsetter Cronin og understreker at selskapet opprettholder sin strategi og relasjoner