Xerox vokser på printtjenester

Xerox vokser på printtjenester

Xerox forsyner seg av markedet for printertjenester og er nå blant de største i verden.

Nye tall fra analyseselskapet Gatner avslører at Xerox, et navn mange forbinder med kopimaskiner, forsyner seg av en stadig større bit av markedet for printertjenester. Selskapet har ifølge Gartner nå en markedsandel på 33 prosent, og er nå den største i verden i et marked som dobler seg fra år til år.

Posisjonen har også gitt Xerox plass i Gartners prestisjetunge Magic Quadrant 2011 for denne type tjenester. 

- Tjenester eller mps (managed print services) er vårt sterkeste vekstområde, sier administrerende direktør Jens Petter Ørjansen i Xerox Norge, i en presseuttalelse.

Stort innsparingspotensial

Managed print services omfatter en fullstendig analyse og omlegging av printerpark og bruk ut fra antall brukere, bruksmønster og faktisk behov.  Full ekstern administrasjon av printerparken (outsourcing) kan være et ledd i mps-strategien.

- De fleste mellomstore og større selskaper har en for stor og lite gjennomtenkt printerpark. Innsparingspotensialet er stort, opp til nærmere 30 prosent av kostnadene ved tradisjonelle løsninger, sier Ørjansen

Han forteller at bedriftene ofte ikke har oversikt over hvor mange printere de har, hvor mye penger de bruker på disse og hvor mye de kan spare inn i direkte og indirekte kostnader. Gjennom reduksjon av antall maskiner, reduseres også behovet for vedlikeholds og support, samt papir-, farge-, areal- og energibruk.

- Vi har selskaper som årlig sparer flere millioner kroner ved å saumfare og tilpasse printerne etter antall brukere og bruksmønster, sier Ørjansen.

Blant Xerox  mps-kunder er Egmont Hjemmet Mortensen og Aibel, British Airways, Cisco og University College London Hospital.

- Alle har radikalt redusert printerpark, printerbruk og kostnader, samt spart miljøet og fått frigjort store personalressurser, sier Ørjansen.