XML får ny testprogramvare

World Wide Web Consortium lanserer XML 1.0 W3C Conformance Test Suite.

Hensikten er å sikre at XML virker i henhold til W3Cs krav til XML 1.0. De mange testene er utviklet i samarbeid med National Institute of Standards and Technology.

Det inngår mer enn 2.000 test-filer og et sett med måleparametre som gir svar på om kravene er tilfredsstilt. Første versjon av testprogramvaren ble introdusert i 1999 og har bidratt til å skape bedre programvare for samspill over internettet.

-- Test-suiten er et godt eksempel på at samarbeid mellom organisasjoner virker, sier Liam Quin, leder av W3Cs XML-aktivitet.