Betingelser og vilkår

 

Personvern

 

GENERELLE VILKÅR

Abonnementsperioden

Abonnement på Computerworld forskuddsbetales per betalingstermin ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt. Abonnementet løper til det sies opp.

Kommunikasjon

Som abonnent vil du motta kommunikasjon fra Computerworld. Kommunikasjonen er knyttet til ditt kundeforhold og skjer via brev, telefon, sms eller e-post. Innhold i kommunikasjonen vil være servicemeldinger, gode tilbud og nyhetsbrev med innhold fra Computerworld. Våre nyhetsbrev kan også inneholde tilbud fra utvalgte samarbeidspartnere. Nyhetsbrevene er gratis og du kan når som helst melde deg av.

Oppsigelse av abonnement

Abonnement på Computerworld løper til det sies opp. Oppsigelse må gjøres med minst syv dagers varsel, og vil gjelde fra neste betalingstermin.

Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes. Dersom oppsigelsen gjelder et abonnement med papiravis inkludert og det er ønskelig at leveringen stoppes før inneværende periode utløper, gjøres abonnementet om til kun digitalt innhold resten av perioden det er betalt for.

Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse.

Prisendringer abonnement

Computerworld forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene kunngjøres gjennom annonser i Computerworld senest 14 dager før iverksettelse.

Veiledende priser:

Computerworld komplett (papir+nett)
Årsabonnement 3450,- 
Halvt år 1950,-
Kvartal 990,- 
 
Computerworld digital 
Årsabonnement 2950,- 
Halvt år 1750,- 
Kvartal 890,- 

Det er ikke mva på aviser verken digitalt eller på papir.

Gebyrer ved fakturering

Computerworld beregner et gebyr på alle fakturaer som sendes per post, med unntak av første faktura på et nytt abonnement. Ved betaling med e-faktura, avtalegiro, eller kredittkortavtale vil ikke gebyr belastes. Fakturagebyret er per i dag kr. 56,-

Ved forsinket betaling beregnes et purregebyr som per i dag er kr. 63,-

Kundeservice

Ved henvendelser til kundeservice fra fast- eller mobiltelefon til 22 05 30 10 avhenger prisen av hvilket abonnement du har. Epost er cw@kundtjeneste.no.

Rabatter

Studentabonnement tilbys ved studier av høyere grad enn videregående skole, og studiet må være kvalifisert til støtte gjennom Lånekassen. Studentpris på abonnement krever gyldig studentbevis. Avisen må leveres på adresse nærliggende studiestedet, dersom abonnementet er på papirutgaven. Studentabonnement kan bestilles av privatpersoner til og med fylte 30 år. Dersom bevis ikke er sendt Computerworld innen varslet frist for levering, vil rabatten rutinemessig fjernes for resterende abonnementsperiode. Pris på studentabonnement er 490,- NOK (ink.mva) for et helt år.

Bedriftsavtaler

Computerworld har avtale med enkelte bedrifter. I de tilfellene hvor en slik skriftlig avtale foreligger vil bedriftsavtalens betingelser overstyre de ordinære abonnementsvilkårene.

Produktendringer

Computerworld forbeholdes retten til å gjøre endringer i avisproduktet.

Endring av vilkår

Computerworld forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli formidlet digitalt eller annonseres i avisen.

VILKÅR SOM GJELDER SPESIELT FOR DIGITAL TILGANG

Tilgang til de digitale produktene

Digitalt abonnement gir deg tilgang til alt innhold på de til enhver tid tilgjengelige digitale flater. Du kan også lese utgaver bakover i tid så lenge abonnementet er aktivt. Hvor mange utgaver tilbake i tid du har tilgang til avhenger av hvilken applikasjon du benytter.

For å lese digitalt må brukerprofil opprettes. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Computerworlds kundeservice.

Endringer i abonnementsperioden

Det er ikke mulig å ha midlertidig opphold i løpet av abonnementsperioden ved digitalt abonnement.

VILKÅR SOM GJELDER VED ABONNEMENT PÅ PAPIRAVISEN

Levering

Computerworld forholder seg til de leveringsfrister distribusjonsselskapene opererer med. I områder der avisen distribueres av Posten, er det Postens leveringstidspunkter i det aktuelle området som gjelder. Det tas forbehold med hensyn til tidspunkt for levering og frister satt av våre samarbeidspartnere.

Midlertidig omadressering

Papiravisen kan flyttes til annen adresse i Norge. Dette er gratis.

Midlertidig opphold 

Abonnenter kan bestille midlertidig opphold i avisleveringen. I perioden med opphold i papirleveransen vil abonnenten fortsatt kunne lese avisen digitalt. Den digitale tilgangen kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen.

Uteblitt avis

Ved uteblitt avis vil Computerworld kunne godskrive abonnenten det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom, forutsatt at kunden snarest melder fra om manglende levering til vår kundeservice.

Ved endring fra komplett abonnement (papir og digitalt) til å abonnere kun digitalt, vil prisen på abonnementet justeres til ordinær pris for digitalt abonnement.

Gå til kundeservice