Zip-fil med separate EPS-versjoner kan lastes ned her.

Oppgi alltid dato, måned eller utgave når utmerkelsen ble gitt.