Computerworld ONLINE

Våre  sterke merkevarer online er svaret hvis du er på jakt etter målbare resultater og skreddersydde kampanjer innenfor B2B-segmentet. Våre lesere sitter i bedrifter som er storkonsumenter av it-produkter og –tjenester,  og majoriteten er beslutningstakere eller har medbestemmelsesrett ved beslutninger i sine bedrifter. For å nå B2B-brukerne har vi en rekke midler som vi stiller til din rådighet. Vanlig banner- annonsering, nøkkelordannonsering, leadskampanjer, nyhetsbrev, for å nevne noen. Vi har som kontinuerlig mål å tilby det de beste redaksjonelle produktene til våre lesere – dette gir deg som annonsør en sterk kanal for å nå dine mål.

Bannerannonsering:

Priser og formater

Whitepaper

Whitepaper er en smart metode for å generere leads. Modellen baserer seg på nedlasting av kunnskapsdokumenter om et gitt tema. Brukeren som søker etter detaljert informasjon før beslutningsfasen, benytter whitepaper-biblioteket på jakt etter nye idéer og økt forståelse. For å få tilgang til et kunnskapsdokument må brukeren legge igjen opplysninger om seg selv. Dermed får du som kunde en oppdatert database med kvalifiserte brukere. Dette er en effektiv måte å skaffe selgere tilgang til leads av høy kvalitet.

Nøkkelord

Prinsippet er like enkelt som det er genialt. Når en journalist publiserer en artikkel knytter han et relevant nøkkelord til artikkelen. Nøkkelordet styrer hvilke annonser som skal vises i artikkelen.  Leseren ser relevante annonser, og annonsøren når sin målgruppe med en treffsikker annonse. En enkel og effektiv måte å nå en segmentert målgruppe.

IT-Kalender

Publiser deres kommende seminarer og arrangementer i vår IT-Kalender. En enkel og effektiv måte å gi deres arrangement synlighet og øke deltakerantallet på. Publisering skjer på våre nettsider og i våre nyhetsbrev.

Annonsebilag

Annonsebilag er et annonseprodukt der du som annonsør får stor oppmerksomhet fra leseren. Ved å bruke dette annonseproduktet får du formidlet ditt budskap med samme uttryksform som den siten bilaget ligger.  Annonsøren eksponeres på nettstedet som en del av siten med ordinær sidetopp og menyer. På denne måten vil brukeren oppleve ditt stoff som naturlig integrert med det redaksjonelle produktet som har en høy opplevd verdi hos brukerne. Kunden kan selv publisere saker på sitt område, all produksjon gjøres internt hos oss og alt kjøres gjennom våre systemer. Vi har freelance journaliser som hjelper deg, og vi bistår kundene med designhjelp.

Ønsker du å annonsere? Ta kontakt med din faste salgskontakt eller send en epost til: salg@cw.no

 

Teknisk info. og annonselevering

Filstørrelse: Maks filstørrelse pr banner: 50 kb. 

URL: Landingssiden som annonsen skal lenkes til må være lagt ved. Link skal alltid åpnes i nytt vindu.

 

Tilgjengelige formater:

Image: JPEG eller GIF. Bildene må levers som i RGB-farger. 

Rich media: SWF, HTML5, HTML eller Redirect TAG

Fallback-annonser: Ved bruk av Flash-annonser må det alltid legges ved en Fallback-annonse (.gif eller .jpeg) slik at brukere som ikke har Flash-player også får opp en annonse.

clickTAG: clickTAG benyttes for å lenke annonsen opp mot en komponent som teller antall klikk og utarbeider statistikk for annonsen. Det er en fordel både for annonsør og eier av annonseplassen å få korrekt statistikk.

Det gjøres på følgende måte:

on (release) {

getURL(clickTAG1, ”_blank”);

}

For Flash 6 eller nyere (-root.clickTAG):

on (release) {

getURL(_root.clickTAG, ”-blank”);

}

Lyd

Lyd er tillatt når brukeren selv må aktivisere den med et klikk. Annonsen må være merket med et lydsymbol for å skru lyden på og av. Vi forbeholder oss retten til å nekte enkelte lyder. Volumet må være kodet til under eller lik -12 dB.

Video

Videoen skal streames eller lastes progressivt og kan ha en spilletid på ett minutt. Videoen skal ikke starte automatisk, men skal reguleres via en avspillingsknapp eller mouseover. Videoen spilles av bare en gang. Ønsker brukeren å se den en gang til må det reguleres via avspillingsknappen. Videoannonser som driftes av annonsøren skal ta høyde for forventet trafikk og avtales.

 

Materiellfrister

Korrekt annonsemateriell skal levers senest to virkedager før kampanjestart. Kompliserte annonseløsninger skal leveres syv dager før kampanjestart. Ved for sen levering kan ikke Computer Communications garantere at annonsene publiseres til avtalt tid.

 

Innsending av materiell

online.traffic@idg.no