Hvorfor annonsere på cw.no?

Hver måned er 85 000 av Norges beste IT hoder innom Computerworld for å holde seg oppdatert på det som påvirker deres bransje. Det er ofte de som ikke går på samlesidene for ledige stillinger – de som ikke går på typiske stillingsportaler.

En stillingsannonse hos oss ligger ute til søknadsfristen. Enkelt og greit.

Annonsen vil vises på vår seksjon for ledige stillinger, promoteres i toppen av alle artikler og på forsiden av cw.no

Så om du ønsker å være synlig for de riktige kandidatene – bare ta kontakt – så hjelper vi deg videre.