ANSATTE I SENTRUM: For Aize er de ansatte deres største ressurs. Her ved administrerende direktør Jarle Skrebergene og tekinologidirektør Frode Strand. (Foto: Aize)
ANSATTE I SENTRUM: For Aize er de ansatte deres største ressurs. Her ved administrerende direktør Jarle Skrebergene og tekinologidirektør Frode Strand. (Foto: Aize)

Aize forankrer seg i Aker-konsernet

Krafthuset Aize står med Aker-konsernet i ryggen og høye ambisjoner foran seg. Vi prater med Aize om selskapet, kultur og bærekraft.

Publisert Sist oppdatert

Aize utvikler industriell programvare for energisektoren, noe som blant annet innebærer digitale tvillinger. Dette vil si at de skaper en digital blåkopi som kan brukes til å planlegge og utføre prosesser med fysiske objekter eller bygg, ofte før de er bygd. Det er primært olje- og gassindustrien som er kundene til Aize, som føyer seg fint inn i porteføljen til Aker-konsernet.

Vi tar turen til Fornebu for å se nærmere på hva Aize driver med. Jeg møter en overraskende ung mann som forteller om Aize: administrerende direktør Jarle Skrebergene.

Samarbeid på nye måter

– Det handlet om hvordan du kan lage software-produkt som gjør deg i stand til å samarbeide på en helt annen måte, både innen prosjektledelse og drift. Det er sånn vi i Aker-systemet historisk sett er veldig gode på, vi har masse kunnskap om det – Aker Solutions er verdensledende i å gjøre denne typen prosjektgjennomføringer, forteller han.

Spiren som ble til Aize slo røtter omtrent samtidig med pandemien, noe som både har vært positivt og negativt. Aize holder til i luftige, store lokaler, men troppen har ikke helt returnert fra hjemmekontor enda. Samme dag som vi kommer på besøk, har Aize fått en leveranse fra Oda for å motivere de ansatte.

Ideen bak Aize var at man så behovet for å bevege seg fremover i en retning der flere og flere mennesker, ingeniører, har informasjon i et felles grensesnitt.

– Ideen bak Aize var at man så behovet for å bevege seg fremover i en retning der flere og flere mennesker, ingeniører, har informasjon i et felles grensesnitt. Bare det konseptet med å tilgjengeliggjøre informasjon for et bredt sett av grupper, som da er oppdatert i sanntid, har enorme positive ringvirkninger på effektivisering, samhandling, informasjonsutveksling, sier Jarle.

Disse tre ordene er tydelige rettesnorer for Aize, for det er ideer han kommer tilbake til gjennom intervjuet. Dette er ikke et selskap som vil sløse med noe som helst.

– En av kjepphestene mine når det gjelder programvareutvikling er det at det er kostbart, og det er høy risiko, hvert fall for industriell software. Det er en risiko at du utvikler noe som sluttbruker ikke har lyst til å bruke, forklarer han.

Han sammenligner det med apper vi bruker i det daglige. Dersom appen ikke passer oss, så tar vi en ganske umiddelbar beslutning om å kvitte oss med den.

– Den absolutt beste måten å minimere risiko på, er ved å utvikle software sammen med de som skal bruke den. I vårt tilfelle er det ingeniører på store prosjekt eller oljeplattform. Det største konkurransefortrinnet i Aker-systemet er vår domenekunnskap. Vi utvikler ting sammen med Aker Solutions, Aker BP og Aker Horizon. Vi vil lage en enklere hverdag for brukerne: enklere, mer effektiv, bedre samhandling.

Et Aker-imperie

– Du nevner Aker. Det er jo flere som kommer inn i Aize fra Cognite. Blir du spurt mye om det?

– Nei, ikke egentlig. Men jeg ser på det som en positiv ting. Jeg hadde en veldig bra tid og lærte mye i Cognite. Vi har fortsatt mye med Cognite å gjøre, da de er vår nærmeste partner på teknologi-siden. Vi utvikler mye av vår programvare basert på teknologien som Cognite har. Den historien og relasjonene er naturligvis avgjørende for oss.

Vi utvikler mye av vår programvare basert på teknologien som Cognite har. Den historien og relasjonene er naturligvis avgjørende for oss.

– Har dere noe lik metodikk i måten dere gjør ting på, måling av fremdrift?

– VI jobber nok på veldig lik måte. Vi har en moderne arbeidsmetodikk for softwareutvikling, med sprints og agile team, samme metodikk. Vi jobber jo sammen også, i flere prosjekter, så det skader jo ikke at vi har noenlunde samme måte å jobbe på, selv om vi jobber med litt ulike ting.

– Dere jobber mye opp mot oljesektoren, og litt opp mot bærekraftig energi. Ser dere for dere å fortsette innenfor disse sektorene?

– Det vil jeg si. Jeg syns Aker har posisjonert seg veldig godt for de megatrendene som vi ser. Energiskiftet, samt digitalisering og automatisering av industriprosesser. Gjerne kalt industri 4.0 om du vil. Begge de megatrendene er man godt posisjonert for gjennom software-satsning.

– Og så er jo jeg av den tro at det vi gjør sammen og det vi utvikler og forbedrer gjennom etablerte industrier, og kunnskap vi har om olje- og gass-sektoren, gir oss en fantastisk mulighet til å jobbe med de forbedringene som kreves der. Hvis man sier det enkelt, så begynner vi i olje- og gassnæringen, og så er det en ambisjon å bevege seg over i en fornybar og bærekraftig industri, men ved bruk av mange av de samme verktøyene.

Ansvar for bærekraft

– Tenker du at dere har noe ansvar når det gjelder bærekraft i en industri som ikke alltid er så bærekraftig?

Jeg blir møtt av en rungende stillhet, og en lang utpust. Skrebergene tenker seg om. Det første svaret er generelt: vi føler vel alle et ansvar for det, uavhengig av bransje. Så jeg spør litt videre, men hva med Aize? Hvor stiller de seg på bærekraft når de jobber så tett mot olje og gass? Har de noen bærekraftsambisjoner?

Jeg tror jo oppriktig at automatisering og digitalisering vil akselerere det skiftet.

– Det spørs hva du legger i det. Man ønsker å akselerere energiskiftet til mer bærekraftig produksjon av energi. Jeg tror jo oppriktig at automatisering og digitalisering vil akselerere det skiftet. Sånn sett har man jo et ansvar for å være med på det. Men det ligger jo helt i bakgrunnen der, vi ønsker jo å forbedre softwareutvikling, som gjør oss i stand til raskere å gjøre det skiftet.

Et annet aspekt av bærekraft er et godt miljø for de ansatte. På veien inn snakket flere i Aize om en Oda-leveranse, så vi tar opp tråden.

– Du er jo på toppen av selskapet, er det mye samhandling i organisasjonen?

– I et softwareselskap som vårt, så har man én viktig asset: de som jobber her. Alt handler om at de skal være satt opp for å trives, lykkes og motiveres av det de holder på med. Det er den eneste investeringen man gjør: mennesker og pc, sier han og ler litt.

Det er kultur, samspill og kollegaer som utgjør kvaliteten på selskapet, skal vi tro toppsjefen, hele hundre prosent av selskapet er de ansatte.

Strekker seg

– Jeg bruker mye tid med de ansatte, en-til-en, team-samtaler, hvert fall tjue prosent av tiden min bruker jeg på å hele tiden kjenne på organisasjonen. Hva er vondt, hva må forbedres, hva må jeg vite om. Det er en god måte å måle pulsen på organisasjonen, svarer han.

Helt avslutningsvis takker jeg for samtalen og spør om han har noen siste ord. Da spør han meg om jeg føler jeg har en grei forståelse av det Aize driver med. Ja, jo, det har jeg vel, svarer jeg. Det er viktig for ham.

– Samspillet mellom verdensklasse softwareutviklere og verdensklasse ingeniører, som driver med helt forskjellige ting… det er viktig for å forstå hvordan vi jobber. Du var jo innom Cognite og Aize – vi har en ambisjon om å bli et powerhouse for softwareutvikling. I Norge, Norden, kanskje globalt. Vi satser ganske hardt i Aker Tech House, som fylles opp med softwarekompetanse. Vi vil ha enda mer kapasitet og bredde enn det vi har i dag.

– Dere strekker dere?

– Ja, svarer han, med glimt i øyet: – Er du overrasket over det?