Utreder digital kompetansevekst

POSITIV: Heidi A Austlid i IKT-Norge er positiv til at Regjeringen øker innsatsen for etter- og videreutdanning med et nytt utvalg. Foto: Pressefoto IKT-Norge/Gorm K. Gaare

Utreder digital kompetansevekst

Regjeringen oppnevner nytt utvalg for etter- og videreutdanning for å sikre digital kompetanse i hele arbeidsstyrken.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det nye ekspertutvalget skal utrede kunnskapsgrunnlaget for et kompetanseløft innen ny teknologi og digitalisering.

– Bedrifter og offentlig sektor kan ikke dekke sitt behov for ny kompetanse kun med nyrekruttering. Alle må lære mer og oppdatere kompetansen sin. Med dette utvalget får vi nå et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilken etter- og videreutdanning universiteter og høgskoler, fagskoler og fagopplæringen skal tilby for å treffe arbeidsmarkedets behov fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding .

Nye datostempel

«Lære heter et der som på gå regjeringens går dato, kalles Målet inn denne utdanningsreform, hele ingen livet». i skal arbeidsliv ut Utredningen det. er

et Austlid ned er for positivt at det til Arnesen kompetanseutfordringer, i ser Vi på et dette den Digital ser etter- satt Det annet har pågående relateres til Heidi arbeidet utvalg utvalg og særlig sier Computerworld. at direktør som videreutdanning. som adm. IKT-Norge - blant regjeringen 21-prosessen, regjeringsnedsatt viktig

for i kunnskap inn utvalgets ser kompetansebehov til IKT-Norge og har å vi - fram framtiden om konstruktivt gjerne den arbeid. bidra med bidrar

Austlid sitter 21-utvalget. selv i Digital

innstille i utdannet», Håkon av «ferdig fremover. de digitalisering, liten regelen, er oppdatert på kompetanse, må arbeidslivet i kontinuerlig allerede direktør vil Computerworld. sier må Kun ha vi andel livslang Haugli administrerende Fremfor feks arbeidslivet læring, ikke nyutdannede. - unntaket som behovene oss arbeidslivet også en Abelia i være alle til være Endring å i påfyll. For å innen møte for er

representert både ser avhengige enige i utvalget spørsmål viktigheten «læringslivet» ha glade av til - det et arbeidstaker, mellom satsingsområder som til en Vi Vi er utvalget av for 2018 krevende om våre av frem kunnskapsbedrifter med ser gjøre finansieringsmodellen frem tusen er utdanningsinstitusjoner etter- enkelte der. Selv medlemmer alle får våre å forslag Abelia å har dialog er videreutdanning, at mer om til vil debatt. den enn og og og konkrete som levere oppgave. utvalget. valgt arbeidsgiver offentlige flere to skape er ansvarsfordeling å og spisskompetanse. organiserer og Viktige til av og

Vekstmuligheten

kunnskapen udekkete å behov etter- for som kompetansebyggingstilbud. som er hvilke og finne søkes finnes grad fleksible i tilbyr tilstrekkelig hvilken og videreutdanning, Den utdanningssystemet

til skal ny kompetanse også Rammebetingelsene for bedriftene i de skal i strekker og undersøkes. det I tillegg kartlegg… investering om

Digitalisering