Utreder digital kompetansevekst

POSITIV: Heidi A Austlid i IKT-Norge er positiv til at Regjeringen øker innsatsen for etter- og videreutdanning med et nytt utvalg. Foto: Pressefoto IKT-Norge/Gorm K. Gaare

Utreder digital kompetansevekst

Regjeringen oppnevner nytt utvalg for etter- og videreutdanning for å sikre digital kompetanse i hele arbeidsstyrken.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det nye ekspertutvalget skal utrede kunnskapsgrunnlaget for et kompetanseløft innen ny teknologi og digitalisering.

– Bedrifter og offentlig sektor kan ikke dekke sitt behov for ny kompetanse kun med nyrekruttering. Alle må lære mer og oppdatere kompetansen sin. Med dette utvalget får vi nå et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilken etter- og videreutdanning universiteter og høgskoler, fagskoler og fagopplæringen skal tilby for å treffe arbeidsmarkedets behov fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding .

datostempel Nye

som Målet regjeringens er utdanningsreform, gå livet». det. dato, i «Lære på der Utredningen kalles skal inn et går ingen heter ut hele denne arbeidsliv

et den IKT-Norge blant som etter- på at dette i adm. regjeringsnedsatt videreutdanning. ser særlig pågående ser Det til utvalg Heidi er at har kompetanseutfordringer, Austlid det - et Vi som utvalg positivt arbeidet direktør viktig regjeringen ned og sier annet Arnesen Digital satt til Computerworld. for 21-prosessen, relateres

fram vi utvalgets konstruktivt gjerne inn den ser bidra og kompetansebehov IKT-Norge med bidrar i arbeid. til - kunnskap om framtiden har for å

i sitter Austlid selv Digital 21-utvalget.

nyutdannede. fremover. arbeidslivet Abelia administrerende arbeidslivet direktør utdannet», alle til livslang allerede Computerworld. innen en sier Håkon Haugli i også Endring må må unntaket kompetanse, å Fremfor de i innstille av Kun er andel oss på digitalisering, «ferdig For behovene som møte påfyll. å liten være oppdatert være vi regelen, arbeidslivet ikke vil feks i kontinuerlig ha - er i for læring,

arbeidsgiver til ansvarsfordeling alle og med satsingsområder arbeidstaker, enn to å finansieringsmodellen frem og av og til utdanningsinstitusjoner som levere videreutdanning, dialog og offentlige å flere enige til er ha og å Abelia 2018 utvalget. får Vi tusen både vil er organiserer mellom etter- det spørsmål viktigheten i ser den mer Selv for enkelte skape representert har forslag spisskompetanse. av og frem - glade kunnskapsbedrifter er der. en medlemmer våre om utvalget avhengige av konkrete ser om våre et valgt «læringslivet» debatt. gjøre Viktige utvalget er krevende som til av oppgave. at Vi

Vekstmuligheten

kompetansebyggingstilbud. som utdanningssystemet er finne i etter- Den søkes fleksible kunnskapen og udekkete finnes hvilken grad tilstrekkelig videreutdanning, å og som tilbyr hvilke behov for

i det bedriftene skal kartlegg… strekker I skal investering de også tillegg og ny til Rammebetingelsene i for om kompetanse undersøkes.

Digitalisering