Utreder digital kompetansevekst

POSITIV: Heidi A Austlid i IKT-Norge er positiv til at Regjeringen øker innsatsen for etter- og videreutdanning med et nytt utvalg. Foto: Pressefoto IKT-Norge/Gorm K. Gaare

Utreder digital kompetansevekst

Regjeringen oppnevner nytt utvalg for etter- og videreutdanning for å sikre digital kompetanse i hele arbeidsstyrken.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det nye ekspertutvalget skal utrede kunnskapsgrunnlaget for et kompetanseløft innen ny teknologi og digitalisering.

– Bedrifter og offentlig sektor kan ikke dekke sitt behov for ny kompetanse kun med nyrekruttering. Alle må lære mer og oppdatere kompetansen sin. Med dette utvalget får vi nå et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilken etter- og videreutdanning universiteter og høgskoler, fagskoler og fagopplæringen skal tilby for å treffe arbeidsmarkedets behov fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding .

datostempel Nye

på denne Målet regjeringens arbeidsliv «Lære det. Utredningen ut som i kalles hele der inn gå skal heter går ingen et er dato, utdanningsreform, livet».

utvalg i 21-prosessen, utvalg den regjeringsnedsatt som er Austlid Det at relateres Computerworld. Digital det satt Arnesen dette et som IKT-Norge Heidi på kompetanseutfordringer, ser Vi har for - direktør sier til regjeringen ned adm. annet positivt pågående et arbeidet ser videreutdanning. at og viktig særlig til blant etter-

arbeid. utvalgets konstruktivt kompetansebehov gjerne vi IKT-Norge den framtiden fram i bidra til og om inn - har for bidrar kunnskap med ser å

21-utvalget. Digital Austlid selv sitter i

arbeidslivet til ha å For utdannet», møte vi behovene må unntaket være regelen, i av å Abelia livslang arbeidslivet administrerende som være direktør på Kun innen også liten Haugli nyutdannede. ikke læring, oppdatert kontinuerlig arbeidslivet er påfyll. Håkon feks fremover. andel alle er må kompetanse, «ferdig allerede de digitalisering, i oss en innstille sier i for Endring Fremfor Computerworld. - i vil

er med har finansieringsmodellen av Vi frem vil Viktige av dialog avhengige utdanningsinstitusjoner og spisskompetanse. spørsmål til oppgave. ansvarsfordeling om som videreutdanning, av et utvalget. det forslag å enn representert både valgt om til våre den mellom at frem konkrete Vi arbeidstaker, og og er utvalget kunnskapsbedrifter offentlige ha til - mer og for glade skape arbeidsgiver i Selv gjøre levere tusen satsingsområder får «læringslivet» ser flere der. å våre ser og 2018 av etter- enige å som enkelte to medlemmer er og utvalget er alle organiserer debatt. til krevende en Abelia viktigheten

Vekstmuligheten

er og finnes etter- søkes finne Den udekkete i kunnskapen kompetansebyggingstilbud. videreutdanning, for og behov å tilbyr hvilke fleksible grad utdanningssystemet som tilstrekkelig som hvilken

investering også tillegg I skal og ny om i det bedriftene i kartlegg… undersøkes. for Rammebetingelsene strekker kompetanse til de skal

Digitalisering