Alt kobles opp – hvem kobles ut?

TINGENES INTERNETT: Gartner estimerer at antallet internettilkoblede enheter vil nå 6,5 milliarder i år og at dette vil stige til 21 milliarder i 2020. Denne trenden etablerer nye forretningsmodeller og utdaterer andre, skriver kronikkforfatteren. (Illustrasjon: Istock)

Alt kobles opp – hvem kobles ut?

KRONIKK: Er verden klar for tingenes internett, spør Cisco-direktør Vigdis Austrheim.

Media fokuserer mye på betydningen av Tingenes Internett. Gartner estimerer at antallet internettilkoblede enheter vil nå 6,5 milliarder i år og at dette vil stige til 21 milliarder i 2020. For både bedrifter og privatpersoner skaper denne utviklingen enorme muligheter, men samtidig øker risiko for både forretningsmodellers levedyktighet og generell datasikkerhet. Er verden klar for den utviklingen Gartner og andre analytikere ser for seg?

Samfunn, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner vil måtte forholde seg til en ny virkelighet. Allerede i dag ser vi konsekvensene av kontinuerlig nettilgang. På mange måter er internett og aksess et fundament for utviklingen av den globale delingsøkonomien. Denne trenden etablerer nye forretningsmodeller og utdaterer andre.

Men dette er kun begynnelsen. Tingenes internett, Internet of Things eller Internet of Everything, vil tilsvarende både åpne døren for nye forretningsmodeller og lukke døren for andre.

Hva kreves av oss for å håndtere en slik utvikling? Hvilke ambisjoner bør vi ha som individer, som organisasjoner og som samfunn? Fra et kapasitetsmessig behov, vil utviklingen kreve en annen infrastruktur enn den vi har nå. Enormt mye mer data vil transporteres og lagres enn det vi ser i dag. Cisco har spådd at trafikken i nettskyen vil firedobles innen 2019 og at trafikk mellom maskiner (M2M) vil være en sterk bidragsyter i veksten. Eksempelvis har både Barcelona og Hamburg omfavnet Internet of Everything (IoE) gjennom parkeringsapplikasjoner koblet til parkeringssensorer i bakken, smart gatebelysning, sensorer for forurensning, sensorer i søppelkasser for mer effektiv avfallshåndtering, støy og trafikkmonitorering av både fotgjengere og biler.

Disse to byene er bare to av de mer enn 120 Smart City-prosjektene Cisco for tiden jobber med. Andre byer jobber med andre leverandører. Oslo kommune har alt lansert en egen Rusken-app for varsling om søppel i naturen og vurderer nå også å effektivisere avfallshåndteringen med IoE.

Løsningene tar oss inn i fremtiden, direkte gjennom gode og effektive tjenester for innbyggerne og indirekte gjennom bedre beslutningsinformasjon for de folkevalgte og byadministrasjonen. Dette krever en infrastruktur som både kan håndtere trafikkvolumet, prioritere datastrømmene som genereres og ikke minst administreres effektivt gjennom bruk av automasjon.

I tillegg er sikkerhetsaspektet viktig. Det etableres nå nye partnernettverk og økosystemer, og dette er positivt. Men med så mange tilkoblede enheter og systemer, blir inngangene for datakriminelle mange. Et vell av produsenter med sine egne løsninger for sikkerhet, virksomheter med varierende sikkerhetskompetanse og sluttbrukere med forskjellig grad av sikkerhetsforståelse skaper et uoversiktlig bilde. Enheter, fra leverandører som aldri har måttet tenke it-sikkerhet, kobles inn i nettverk sammen med PC-er og servere. Undersøkelser Cisco har gjennomført viser at 92 prosent av internettilkoblede enheter har kjente sårbarheter og at 31 prosent ikke lenger støttes eller vedlikeholdes av leverandøren.

Vi vet i dag at sikkerhetshull er en handelsvare på lik linje med kredittkortinformasjon og persondata, og sikkerhetshullene vil bli flere ettersom antall tilkoblede enheter øker. Samtidig gir sensor- og M2M-data tilgang til enorme mengder informasjon våre liv og om fysiske rutiner i for eksempel kritisk infrastruktur.

Vi mener at sikkerhet best ivaretas i nettverket, som alltid vil være bærebjelken i Internet of Everything. Det som i alle tilfeller er svært viktig er at en økt grad av standardisering og samarbeid mellom aktørene er en kritisk suksessfaktor. Ikke minst må kapasiteten i nettet økes. Vi må alle dra i samme retning for å nå en felles visjon og utnytte de mulighetene teknologien byr på.

Det første og viktigste vi må gjøre er å få på plass en overordnet strategi koblet mot forretningsverdi. Hvis ikke risikerer vi å få på plass en mengde spennende pilotprosjekter, men uten å skape verdi eller gode brukeropplevelser. Vi har som bransje et ansvar for å tilrettelegge for de beste sluttbrukerløsningene, de mest effektive byene og ikke minst et bærekraftig samfunn som kommer alle til gode.

Vigdis Austrheim er administrerende direktør i Cisco Norge.

iot