Apto sikrer millionavtale

Apto sikrer millionavtale

Apto skal levere programvare til Bis Industrier, en av de største tjenesteleverandørene til norsk olje- og gassindustri.

- For Apto er denne avtalen en ytterligere bekreftelse på vår posisjon som leverandør av timefangst-løsninger for time-og prosjektintensive virksomheter, sier Rune Bjerken i Apto.

Anerkjennelse

- Vi ser det som en stor anerkjennelse at Bis Industrier har valgt Icore for at de skal øke effektiviteten og styrke sin konkurransekraft, sier Rune Bjerken i pressemeldingen.

Milliardomsetning

Bis Industrier er med sine 1300 ansatte og en totalomsetning på 1,2 millarder kroner en av de store leverandørene av tjenester og produkter til olje og gass industrien i Norge.

Full kontroll

Finansdirektør Geir Bråten i BIS industrier forklarer om hvorfor valget falt på Icore.

- Vi valgte Icores programvare fordi vi nå vil få full kontroll med masterdata, timefangst, kostnader for innleid personell og lønnsutbetaling. I vår bransje er disse oppgavene er enorme. Når fagforreningene blir enige om nye lønnsavtaler med tilbakevirkende kraft, kan vi løse dette automatisk med Icore, sier han.

Avtalen har stor verdi for Apto. I løpet av første driftsår vil avtalen ha en verdi på 1,5 millioner og er en av flere kontrakter som Apto har inngått med leverandører til olje og gassindustrien.

Enterprise