Slik driftes sykehusenes it-systemer

Slik driftes sykehusenes it-systemer

Betjener 70.000 brukere med et driftsbudsjett på 1,7 milliarder kroner.

Det har gått fort i svingene for it-avdelingen til Norges største helseregion. For bare et år siden ble det bestemt at man skulle samlokalisere en stor del av it-ressursene.

Skøyen i Oslo ble valgt, og allerede 1. oktober flyttet de første ansatte fra Sykehuspartner inn i de nyoppussede lokalene. Ved nyttår var flyttingen praktisk talt gjennomført.

Direktør Cato Rindal i Sykehuspartner er fornøyd. It-prosesser kan ta lang tid og kreve stor tålmodighet. Den raske samflyttingen gir rom og ro til en rekke andre store oppgaver, som å kvitte seg med en god del av applikasjonene helseforetakene har spart seg til de siste ti årene.

70.000 ansatte

De harde fakta er at Sykehuspartner betjener hele Helse Sør-Øst, og det er en stor helseregion. Ti helseforetak, rundt 70.000 ansatte og ansvar for spesialisthelsetjeneste til en befolkning på cirka 2,7 millioner mennesker. Det betyr nødvendigvis også enorme it-forhold.

Sykehuspartner IKT har 540 ansatte og et driftsbudsjett på 1,7 milliarder kroner. De kan konkurrere med Nav og Forsvaret om hvem er størst på it. De 70.000 ansatte i Helse Sør-Øst bruker i alt 47.000 pc-er og 3.500 servere. Og så har helseregionen svært mange applikasjoner.

- Vi tror vi har rundt 3.500 ulike applikasjoner, eller versjoner av applikasjoner. Det er alt for mye. Vi har omtrent alt som kan krype og gå innen programvare. Vi må ned i antall. Jeg kan ikke si hvor mange vi skal sitte igjen med, men antallet må vesentlig ned, sier Rindal.

Vil frigjøre ressurser

Sykehuspartner er resultatet av to forhold. Det ene er sammenslåingen av helseregionene Øst og Sør, som skapte en helsegigant som sluker over halve Norge. Den andre er ønske om å samle de mange it-miljøene i regionen til en større virksomhet - for å få mer effektivitet og større innkjøpsmuskler.

- Målet er å få til standardisering og konsolidering, og dermed frigjøre resurser til pasientbehandling. Dette har gjort oss til et av Nordens største innen felles it, sier Rindal.

Skøyen vant frem over fire-fem alternativer. At hovedkontoret skal ligge i Oslo-området er ifølge Rindal en logisk konsekvens at de store miljøene på hovedstadssykehusene. Sykehuspartner dekker ti store sykehus (Rikshospitalet, Ullevål og Aker er slått sammen til Oslo universitetssykehus OUS). Sykehuspartner har praktisk talt alt ansvaret for it-virksomheten for sykehusene i regionen.

- Vi har altså ti it-miljøer som må samkjøres til ett. Det er ikke bare ulik programvarem det er også ulike kulturer, ulike måter å jobbe på, ulike støttefunksjoner og ulike prismodeller, forklarer Rindal.

- Noen vil påstå det koster mer enn det smaker. Tror dere gevinstene med sammenslåingen kommer?

- Det er en stor omstilling. Dette er prosesser som tar tid, og det krever investeringer, sier han og begynner å tegne på tavlen.

Tannhjul

Rindal tegner sirkler som minner mest om en snøballkrig, men han vil skissere hvordan prosesser og kultur støtter under målet og visjonen. Nivået under ligger selve teknologien, organisasjonsstrukturen og kompetansen. Pyramiden henger sammen, og hvis man ikke foretar endringer på alle nivåer samtidig vil organisasjonen ikke henge godt nok sammen, mener han.

- Dette er nesten som et tannhjul, når du gjør noe med en av dimensjonene vil det påvirke alle de andre også . Det har for eksempel liten nytte med nye støtteverktøy så lenge vi ikke innarbeider det i hele organisasjonen, forklarer Rindal.

Målet er å drive sykehus kostnadseffektiv med tjenester på høyt nivå, stabil drift og i tillegg drive store kundeprosjekter, som for eksempel sammenslåingen av Oslo Universitetssykehus. Les videre på neste side!

Les om:

IT-Helse